Nødvendigt med et blik udefra

Af
Mads Nikolajsen

Gruppeformand for SF i Norddjurs Kommunalbestyrelse

DEBAT KL-rapporten er klar: Den er et nødvendigt blik udefra. Et nødvendigt punktum. Den store regnefejl på arbejdsmarkedet var beregnings-teknisk. At fejlen levede flere år skyldtes manglende dialog mellem forvaltninger. Økonomiafdelingen og dens direktør fulgte hverken op på advarsler i 2016 og i april 2017 fra arbejdsmarkedsafdelingen. Advarsler om fejlskøn af, hvad hver enkelt arbejdsmarkedspension koster kommunen blev overhørt.

Rapporten: ”vurderer dermed, at det politiske niveau ikke på baggrund af de udarbejdede budgetopfølgninger kan kritiseres for manglende handling. Det er administrationens ansvar at levere budgetopfølgninger og sagsfremstillinger, hvor al relevant information fremgår.”

Hvem betaler prisen for de fejlskøn og ubalancer i økonomien? Det gør borgere og ansatte i Norddjurs. Børn i daginstitutioner betaler den højeste pris. Sammen med skolerne, med ældre, der rammes af genopretningsbudgettet.

Derfor har vi folkevalgte nu et kæmpe politisk ansvar for at Norddjurs kommer videre. For at Norddjurs får en fejl-retter kultur. Det er mere fremadrettet end ”fejlfinder”-kultur. Organisationen skal rettes til. Nul klapjagt, men jagt på samarbejde, på gennemsigtighed, på rigtige tal.

Jeg er glad for at også skole-regnefejlen kom med i rapporten. Regulering for børnetallet var glemt i en tildelingsmodel. Det var ”bare” 4,5 mio hver vej, og det går ”lige op” i budgettet. Men det kostede på ”tillidskontoen”, at der blev tildelt 9 mio forkerte tal til skoler, der med omhu overholdt deres budget.

Her siger rapporten: ”at der er behov for genopretning af tilliden til, at tildelingerne er beregnet rigtigt. KL anbefaler, at fagforvaltningen kommunikerer åbent til politikere, decentrale ledere og bestyrelser,,,,,hvordan man vil kvalitetssikre tildelingen fremadrettet.”

Derfor har vi på et ekstra møde i børne- og ungdomsudvalget 5/11-18 fulgt op på anbefalingerne ved at

1. der i hvert års budgetarbejde nedsættes en følgegruppe med forvaltningsfolk og medarbejdere fra skoler/børnebyer, der kan følge budgetarbejdet og fordeling af ressourcerne på skoleområdet.

2. der hvert år før ressourcefordelingen på skoleområdet holdes dialogmøde mellem skole- og økonomifolk og ledere og andre repræsentanter fra de enkelte skoler/børnebyer.

3. kommende ændringer af fordelingsmodeller tilrettelægges med aktiv inddragelse og høring af alle berørte parter på skoleområdet.

Publiceret 08 November 2018 15:35