Else Søjmark, S.

Else Søjmark, S. Pressebillede

Debat: Et barsk kompromis

Af
Else Søjmark, S,

Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

DEBAT Budgetsituationen har været meget anderledes, end jeg har prøvet før og ikke håber at opleve igen.

Forligspartierne har indgået en aftale, et barsk kompromis med besparelser, der gør ondt på borgerne.

Jeg har som andre undervejs haft det svært ved flere forslag.

Baggrunden var bl.a. at det på arbejdsmarkedsområdet viste sig, at forsørgelsesudgifterne i 2019 ville blive 55 mio større end forventet. Oprydningen i Jobcentret, som KB besluttede i 2015, førte til en stigning i ressourceforløb, fleksjob og førtidspensioner. Der er ikke delt rundhåndet ud, som der faldt bemærkning om under 1. behandlingsdebatten. Vi fik en stigning, vi ikke har råd til, og det skete sideløbende med at kommunens refusionsindtægter faldt drastisk.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede derfor at investere i tidlig indsats for at få flest mulig ud på et arbejdsmarked, som har brug for arbejdskraften. Vi er også i gang med at se på tildelingspraksis på førtidspensionsområdet for at lære af det, der virker.

I budgetaftalen reduceres kommunens erhvervsservice og de nye erhvervshuse forventes at spille en væsentlig rolle. Udvalgets midler til initiativer og udvikling halveres i 2019 og reduceres stærkt i overslagsårene. I høringssvarene fremhæves, at de økonomiske problemer skader vores omtale i pressen, vores image og dermed kommunens muligheder for at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder og dermed arbejdspladser og skatteindtægter. Vi skal styrke fokus på at være en attraktiv kommune, spille hinanden gode, og skabe aktiviteter og synlighed sammen. Vi opfordres til at prioritere eks. udvalgte klynger og kompetenceområder. I budgetaftalen står:

"Aftalepartierne lægger vægt på, at vi fortsat kan tiltrække og fastholde virksomheder og arbejdskraft gennem et styrket samspil med virksomhederne. Fokus skal være på et stærkt, gensidigt og forpligtende samarbejde, der kan skabe synergi mellem erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet herunder sammen med virksomhederne formidle de gode historier om erhvervspolitiske emner med stor interesse og synlighed".

En anden positiv ting er, at sammenhængen til det sociale område skal sikres, så borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger får deres indsats samlet et sted med en plan og en gennemgående kontaktperson. Politisk skal der fremlægges forslag til en organisering, der understøtter en helhedsorienteret indsats i ungeindsatsen.

På skoleområdet giver fællesledelse og klasseoptimering nye udfordringer, men forhåbentlig også nye muligheder. Det samme gælder én samlet overbygning i den østlige del af kommunen (Grenaa området) og ingen i Midt. I syd skal Toubro og Mølle være del af øst området og der er efter en turbulent proces lagt op til en dialog.

I sidste time fik vi bl.a. mulighed for at undgå lukning af Læsecentret og Familieskolen samt bevare juniorklubberne. Det er jeg glad for.

Borgerne i Norddjurs, har vist et imponerende engagement, som fortjener stor respekt. Tusind tak for det.

Jeg håber, som mange andre, på en mere retfærdig udligning.

Her og nu skal vi videre sammen og bygge op igen.

Publiceret 12 October 2018 13:15