Eva Sørensen fortæller om samskabelse for forsamlingen på Stenvad Mosebrugscenter.

Eva Sørensen fortæller om samskabelse for forsamlingen på Stenvad Mosebrugscenter. Pressefoto

Fornem opbakning til landsbyklynges arbejde

Landsbyklyngen MIN inviterede politikere og forvaltningsfolk for at høre om klyngens arbejde og om det nye begreb samskabelse

STENVAD Mange politikere med borgmesteren i spidsen og mange forvaltningsfolk med kommunaldirektøren i spidsen mødte op til mødet på Mosebrugscentret i Stenvad, og klyngemedlemmerne var helt benovede over at opleve den store interesse.

Landsbyklyngen MIN - Midt i Norddjurs, består af landsbyerne Ørum, Stenvad, Glesborg, Bønnerup, Fjellerup, Gjerrild og området omkring landsbyerne. Landsbyklyngen arbejder for at gøre opmærksom på de kvaliteter, der findes på landet, og for at skabe en attraktiv helhed ud af de mange, meget forskellige, men hver på sin måde attraktive landsbyer.

Klyngen kan gøre meget selv ved hjælp af store indsatser fra frivillige, men den kan gøre mere ved at få etableret et samarbejde med kommunen, og derfor invitationen til politikere og forvaltninger.

Samskabelse

Professor Eva Sørensen, Roskilde Universitet, forsker i den offentlige sektor og dens samspil med offentligheden, det vil sige frivillige, foreninger, erhvervsliv. Hun var på Mosebruget for at fortælle om sin forskning og om mulighederne i samskabelse.

Hun definerer samskabelse som det der sker, når kommune, borgere, foreninger og virksomheder arbejder sammen om at udvikle og gennemføre projekter og initiativer, der skaber værdi for samfundet.

”Samskabelse kræver, at man er åben overfor at tænke nyt. Samskabelse er at finde ind i det rum, hvor mulighederne kan ses og hvor løsningerne kan findes, og et samfund, der er bygget på den tillid, som samskabelse fordrer, har store muligheder,” sagde Eva Sørensen til de forsamlede politikere, forvaltere og frivillige.

Det Maritime Hus i Bønnerup med dets aktiviteter er et eksempel på samskabelse i MIN, Midten i Norddjurs.

Det Maritime Hus i Bønnerup med dets aktiviteter er et eksempel på samskabelse i MIN, Midten i Norddjurs. Pressefoto

Nytænk demokratiet

Der findes allerede mange eksempler på samskabelse rundt omkring i Danmark, og hendes undersøgelser viser, at der udvikles bedre løsninger med samskabelse. Det er lettere at undgå demotiverende konflikter og mistillid, når der er bredt ejerskab til løsningerne. Det gælder inden for alle mulige områder som klima og miljø, infrastruktur, sundhed, vækst og udvikling og skole.

Hun mener faktisk, at Danmark, med sin stærke offentlige sektor og sit stærke civilsamfund, er modent til at nytænke demokratiet. Det vil blandt andet være en nytænkning af politikernes rolle fra at være dem, der træffer beslutninger i lukkede rum, til at være dem, der sammen med andre kan sætte retninger for, hvad der er behov for i samfundet, og sammensætte de hold, der kan få det til at ske.

”Der er opbrud i tingene. Alle positioner er oppe i luften. Jeg siger ikke det er let, faktisk er det svært, men det er også meget spændende, det der sker, og vi bliver presset i retning af samskabelse, hvis vi vil kunne opfylde de ambitioner, som mange har,” sagde Eva Sørensen, der opfordrer folkeskolen til at optage samskabelse som et fag, da det er noget, der kan læres.

Flere ting i støbeskeen

Landsbyklyngen MIN har i praksis lavet samskabelse, måske uden at vide at det var det det hed, ved de praktiske resultater, der allerede er opnået. Ved at bringe frivillige og foreninger sammen er det lykkedes at få etableret Det Maritime Hus i Bønnerup. Nu forestår så den svære fase med at få det konsolideret og bragt til at virke på længere sigt.

Klyngen er også med i projektet ”Unge i landsbyklynger – ambitiøse og varige fællesskaber”, et landsdækkende DGI projekt, som går ud på at unge på landet selv skal være med til at definere og skabe de tilbud, der kan gøre det attraktivt at bo i en landsby.

Flere initiativer er i støbeskeen og i november bliver der et nyt borgermøde, hvor arbejdet med at gøre MIN, midten i Norddjurs, til et spændende sted at bo og være, skal bringes nogle takker videre.

Publiceret 11 October 2018 07:00