20 ud af de 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte for budgetaftalen, som er indgået mellem S, V og DF. Men 21 stemte for skattestigningen på 1,1 procentpoint, da de to konservative stemte i hver sin retning. Nestor Benny Hammer var imod og benjamin Mads Jensen var for.

20 ud af de 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte for budgetaftalen, som er indgået mellem S, V og DF. Men 21 stemte for skattestigningen på 1,1 procentpoint, da de to konservative stemte i hver sin retning. Nestor Benny Hammer var imod og benjamin Mads Jensen var for.

Fem timer for at få budgettet i hus

Højere skat og dårligere service, når borgerne i Norddjurs får regningen for økonomi på vej ud over afgrunden

Af
Søren Andersen

NORDDJURS På fem timer kan man nå at se tre fodboldkampe - inklusiv halvlege. Eller se Bille Augusts nye film "Lykke Per" to gange.

Men man kan også bare sætte sig til rette på rådhuset i Grenaa og overvære, hvor de 27 kommunalpolitikere i Norddjurs får et budget for 2019 banket på plads, for fem timer er hvad det i sidste uge på en tirsdag aften tog for de lokale politikere at finde et flertal for en skattestigning på 1,1 procentpoint - til 26,7 procent - og så en stribe besparelser, der betyder, at de fleste af indbyggerne vil mærke, at økonomien er presset.

Asfaltvedligehold af de fleste veje, som ikke har det for godt i forvejen, skæres ned til minimum, mange børn får længere i skole og kulturinstitutioner som Kattegatcentret, Museum Østjylland og Gammel Estrup mister tilskud.

På voksenplejeområdet skal der spares 17,5 millioner kroner næste år. Så alle åbne aktivitetstilbud til ældre borgere lukkes, ferieordningen for beboere i botilbud reduceres, og i hjemmeplejen skærer man 10 procent på personlig pleje, klippekortsordningen til ekstra hjemmehjælp afskaffes, og rengøring hos hjemmeboende ældre kun udføres hver tredje i stedet for hver anden uge.

Konservative for og imod

20 kommunalbestyrelsesmedlemmer ud af 27 står bag aftalen, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti. Dog stemte den nye konservative Mads Jensen for skattestigningen på 1,1 - mens han langt mere erfarne kollega Benny Hammer stemte imod.

"Det er vist, hvad man kalder en begynderfejl," siger Mads Jensen, da avisen ringer til ham efterfølgende for at få en forklaring.

"Da jeg læste referatet, kunne jeg godt se, at jeg var kommet til at stemme sammen med de forkerte," siger han.

Men sådan en fejl kan ikke lige rettes efterfølgende - begynder eller ej - så nu fremstår Mads Jensen som tilhænger af skattestigningen.

Der kom fokus på Norddjurs, da det lige før sommerferien kom frem, at kommunens økonomi var på kurs ud over afgrunden - først og fremmest på grund af især stigende udgifter til forsørgelse på arbejdsmarkedsområdet. 115 millioner kroner skulle der findes for at lukke hullet i kassen - og for at undgå at komme under administration.

Mindre sanktion

Men lige før deadline for budgetbehandlingen viste det sig,, at Norddjurs får mindre sanktion for at hæve skatten, fordi andre kommuner sætter den ned, og at kommunen samtidig modtager godt 5 millioner kroner ekstra i bloktilskud i både 2019 og 2020 som kompensation for det beløb, kommunerne har tabt på en ny regnemetode i det såkaldte udligningssystem.

Det fik forligspartierne til sent fredag i forrige uge at sende en ændret aftale ud med ny skatteprocent og besparelser for færre penge til de andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvilket vakte nogen røre blandt de partier, der stod uden for aftalen. For den nye aftale blev ikke offentliggjort og kunne således hverken ses af borgerne eller journalister. Heller ikke under budgetbehandlingen i rådssalen.

Den mindre skattestigning reddede også specialskolen Familieskolen, der i første budgetaftale skulle lukke. Heller ikke Læsecentret, som hjælper børn med læsevanskeligheder, eller svømmehallen på Vestre Skole i Grenaa lukker.

Ingen vetoret

Budgetforhandlingerne næste år starter blandt forligspartierne. Det betyder ikke, at forligspartierne har vetoret, understregede borgmester Jan Petersen, S, der udbyggede, at der ligger en forpligtelse til at holde retningen, som er udlagt i budgettet. Målet er at få en kassebeholdning på 150 millioner kroner, og der er af gode grunde er der i budgettet afsat en såkaldt bufferpulje, som kan bruges til uforudsete udgifter.

Næste skridt i den store spareøvelse i Norddjurs er, at pareforslag med arbejds- og personalemæssige konsekvenser, sendes i høring, mens fagudvalgene iværksætter arbejdet med at behandle og udmønte resten af besparelserne. Så den endelig regning er endnu ikke på bordet.

Publiceret 11 October 2018 00:00