Debat: Bedre alternativer end nedlægning af skoleenheder

Af
Jesper Skjødt Hansen, tillidsrepræsentant Ørum skole

på vegne af lærerne på Ørum Skole.

Ingen kan være i tvivl om, at politikerne i Norddjurs er i gang med at klippe såvel hæle som tæer i et forsøg på at tilvejebringe den – angiveligt nødvendige - besparelse på det kommende års budget.

Princippet i de foreslåede besparelser er, at alle områder i det kommunale budget må holde for -således altså også børn- og unge-området. Som en af de større poster på dette område er driften af skolerne i Norddjurs derfor i spil til at skulle levere en voldsom besparelse, en besparelse som kun vil kunne opnås ved at sammenlægge/ nedlægge enheder dvs. skoler i kommunen. Princippet i disse sammenlægninger/ nedlæggelser er også her angiveligt, at alle ’skolegeografiske områder’ vil blive ramt af besparelser.

Det forslag, som efter første høringsrunde ser ud til at kunne samle et flertal i kommunalbestyrelsen, fortjener at få et kritisk - men konstruktivt - ord med på vejen.

Det er besparelsesforslaget angående område ’Midt’, vi udtaler os om, for det er det områdes børn og forældre, vi som ansatte på Ørum skole har erfaring med og indsigt i.

Nyt forslag

Kunne man tænke sig, at man etablerede én bæredygtig enhed med fuldt skoleforløb fra 0.-9. klasse i område Midt i stedet for som i forslaget to små enheder med fælles ledelse? Om enheden ligger i Ørum eller Glesborg, er, set i forhold til muligheden for at drive en god skole, egentlig underordnet. Begge skoler gør i dag et udmærket stykke arbejde.

Hvorfor er dette et bedre alternativ?

Først og fremmest fordi man bevarer en fuldt bæredygtig skole, som kan sikre, at det store område i midten af kommunen ikke bliver en hensygnende del af kommunen, som ingen ønsker at bosætte sig i, og hvor en del af de i forvejen bosatte familier i høj grad vil vælge andre muligheder for deres barns skolegang. Mange familier er efter budgetforslaget allerede i gang med at afsøge alternativer til den kommunale skole. Fri- og privatskoler er helt sikkert en realistisk overvejelse, ligesom efterskoleophold for mange får fornyet relevans. Begge dele vil i øvrigt udhule den estimerede besparelse.

For familier, som har børn med forskellige udfordringer, og som ikke har økonomiske muligheder for at vælge et alternativt skoletilbud, vil konsekvenserne kunne blive alvorlige. Det vigtigste for disse børn er at befinde sig i små trygge, overskuelige enheder, hvor de voksne ansatte kender dem og deres forældre. Det er det, de mindre enheder kan. De udfordrede børn har ikke brug for en stor, ’mangesporet’ skole med mange ukendte børn og voksne, når de som 12-årige/ 13-årige forlader 6. klasse på henholdsvis Ørum og Glesborg Skole. Dette er på ingen måde sagt for at miskreditere Kattegatskolen, som uden tvivl også gør et udmærket stykke arbejde med de elever, de har. Men med al respekt for alle parter, ledelse og ansatte på skolerne, så forestår der en meget stor og langvarig opgave med at skabe ’en ny kultur’ på en ’storskole’ som den, politikernes budgetforslag har i tankerne.

Vi er bange for, at det ikke blot er hæle og tæer, der afskæres, men måske hele foden, dvs. grundlaget og muligheden for bæredygtigt at drive folkeskole i den midterste del af kommunen, hvilket vil være til stor skade for hele kommunen. Og desværre, tror vi, er skaden uoprettelig.

Vores forslag vil selvfølgelig gøre ondt, det vil være tale om en besparelse, der mindst matcher den kommunalt foreslåede, men handler det ikke om at begrænse skaderne mest muligt, så der trods alt kan drives bæredygtig skole – også i midten af kommunen.

Publiceret 09 October 2018 08:16