DEBAT: Bedre budget med forebyggelse

Af
Mads Nikolajsen

SF i Norddjurs Kommunalbestyrelse

DEBAT I Norddjurs må vi tage de lyspunkter der er: Vi får 5 millioner mere i tilskud og 16 millioner bedre lånemulighed i 2019.

Derfor kan vi gøre budgettet lidt bedre.

Nogle af vore vigtige ”brohoveder” for forebyggelse kan vi gennemføre alligevel, og følger høringssvar her: Familieskolen - læsecenter - juniorklub er successer vi ikke behøver slukke for. Stop for nednormering i daginstitutioner og fastholdelse af specialpædagoger er også afgørende for udsatte børn og en udsat økonomi. De brohoveder koster 6 millioner i 2019 og 10 millioner derefter.

Budgetaftalen forpligter os til inden 2. behandling at vurdere om besparelseskravet på børn-og-unge området og inden for voksen-pleje kan reduceres. Den siger også at ”især ældreområdet, handicap og indsatsen for de svageste børn skal tilgodeses i en mere lempelig spareplan.”

Endnu ved vi ikke om/hvor meget af vores skattestigning, der rammes af sanktion. Men vi ved, at udvalgte forringelser kan fjernes, og at Norddjurs omstilling kan gøres knap så barsk som høringsforslaget.

Publiceret 14 September 2018 15:45