lotte Berthelsen er bekymret for de langvarige konsekvenser for børnene, hvis antallet af medarbejdere i kommunens børnehaver og skoler skæres kraftigt ind. Genrefoto

lotte Berthelsen er bekymret for de langvarige konsekvenser for børnene, hvis antallet af medarbejdere i kommunens børnehaver og skoler skæres kraftigt ind. Genrefoto

Debat Norddjurs: Fraværet af voksne i børnehaven får langvarige konsekvenser

Af
Lotte Berthelsen, forælder til børn i børnehave og skole i Grenaa

Møgelbjerg 31

8500 Grenaa

Norddjurs står overfor en massiv sparerunde. Men hvilke konsekvenser er man fra kommunens side villig til at betale??

Der skal spares på børnehavebørn og skolebørn (og ældre, handicappet osv), men hvilke menneskelige værdier bliver konsekvensen af spareforeslagene? Kan de menneskelige værdier holdes op mod et regneark... ?

Hvis der spares på børnene, så massivt som der er oplagt til, hvilke børn kommer der så ud på den anden side af skolesystemet? Det bliver børn der ikke trives, fordi de ikke i børnehaven havde voksen kontakt, ikke lærte helt basale personlige behov, ikke lærte sociale spilleregler. For der var simpelthen ikke voksne til hverken at spejle sig i eller sætte regler, løse konflikter, trøste og drage omsorg. En almindelig hverdag i børnehaven :

1. pædagog kl 7:30-12:30

2. Pædagog kl 9:00-16:45

Disse to medarbejdere har ansvar for en stue med 28 børnehavebørn! Hvordan kan der spares yderligere her? Og er det overhovedet forsvarligt som det er i dag? Jeg synes det er dybt uforsvarligt i dag! Vi er på vej ud i opbevaring af børn, det ender med at de skal passe sig selv.

I skolen bliver der lavet skolefabrikker, der bliver ingen mulighed for et skifte hvis man ikke trives. 3 store fabrikker i Grenaa men en ledelse, hvilken nærhed vil den ledelse have til de forskellige lokationer? Næppe samme nærhed som når ledelsen har fingeren på pulsen ved aktivt at være tilstede dagligt. Når ledelsen bliver for langt væk vil de ansatte ikke trives, når der bliver flere forskellige arbejdsadresser og med mange flere kolleger vil nærheden og arbejdsglæden dale. Det bliver for uoverskueligt! Lærer der ikke trives og alt for store klasser skaber dårlig lærings miljø og dårlig trivsel for eleverne. Hvilke hele mennesker kommer der ud af disse fabrikker??

Der lægges i budgettet op til en massiv besparelse der uden tvivl kommer til at koste på medarbejderne, nogen bliver afskediget og nogen går ned og bliver sygemeldt både pga for stor arbejdspres men også pga den usikre fremtid, eller det at blive afskediget og komme ind i ledighedshjulet med tilhørende følelse af mistillid fra myndighederne (doven-robert). Mange vil stå uden job.

Mange ledige = ikke så mange skattekroner til kommunen + udgift til sagsbehandling i jobcentret.

Sygemeldte = udgift til kommunen pga sygedagpenge + udgift til sagsbehandling i jobcentret. (Hvis der er folk i arbejde kommer der også udgifter til vikarer).

Altså vil jobcentret få virkelig travlt! = Der må tilføres flere hænder for at kunne overkomme alle de borgere der nu har brug for hjælp i kommunen.

Så der vil på sigt blot blive flyttet stillinger fra børn, ældre og handicappet over i jobcentret! Er det det man vil??

Var det ik bedre at man beholder stillinger hos børn osv og tilmed opretter flere stillinger der hvor der er brug for dem, som varme hænder hos børn og ældre. Alle i arbejde, tjener flere skattekroner til kommunen, samtidig kan kommunen spare medarbejdere til sagsbehandling af de ledige og sygemeldte. De menneskelige behov som at føle sig som en del af noget, at kunne noget, at forsørge sig selv, at føle glæde vil være til stede, sygemeldinger vil begrænses fordi arbejdspresset ikke er så stort. Der vil komme flere hele mennesker ud af børnehaver og skolesystemet!

Budgettet er som at tisse i bukserne for at hold varmen! Det der lægges op til vil komme til at koste virkelig meget både i kroner og øre men også rent menneskeligt! Tænk ud af boksen og overvej en ekstra gang hvilket samfund vi vil have i fremtiden!

Publiceret 12 September 2018 13:38