Der må stadig ikke tændes bål i hverken Sydddjurs eller Norddjurs Kommune. Mostphotos

Der må stadig ikke tændes bål i hverken Sydddjurs eller Norddjurs Kommune. Mostphotos

Sankt Hans er stadig aflyst på hele Djursland

Afbrændingsforbuddet ophæves i Randers og Favrskov, men man må stadig ikke have åben ild på Djursland

Afbrændingsforbuddet fastholdes i både Syddjurs og Norddjurs kommune. Afbrændingsforbuddet gælder også Sankt Hans aften.

Det oplyser Beredskab & Sikkerhed i Randers, Favrskov og Djursland på deres hjemmeside. De vurderer på daglig basis behovet for at opretholde afbrændingsforbuddet.

Det er på baggrund af vurdering af de lokale forhold samt et fortsat meget højt tørkeindeks på 8-9 ud af 10 for Djursland.

Anvendelse af grill på ikke-brændbart underlag er fortsat tilladt. Alle andre former for åben ild –inklusiv alle former for bål – er således forbudt og der gives ingen dispensationer. Forbuddet omfatter også brug af åben ild på tømmerflåder, pramme med videre i havne, fjorde, å-løb og langs strande.

Beredskab & Sikkerhed vil fortsat følge udviklingen og er klar til at ophæve afbrændingsforbuddet igen, så snart det vurderes forsvarligt.

Ophæves i Randers og Favrskov

Beredskab & Sikkerhed ophæver afbrændingsforbuddet i Randers Kommune og Favrskov Kommune gældende fra i dag 20. juni 2018.

Ophævelsen sker på baggrund af vurdering af de lokale forhold samt at DMI’s tørkeindeks for de to kommuner er faldet til 5-7 ud af 10. Beredskab & Sikkerhed vil fortsat følge udviklingen tæt.

Der opfordres til generel forsigtighed og omtanke – ikke mindst ved anvendelse af ukrudtsbrændere og bål i naturen, som jævnligt er årsag til mange brande i sommerhalvåret.

Kilde: Beredskab & Sikkerhed

Husk følgende regler:

Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet – det kan meget let gå galt.

Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.

Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet –de kan let komme til skade.

Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet.

De anbefalede afstande for Sankt Hans bål er:

    30 meter fra bygninger med hårdt tag.

    60 meter fra letantændelige markafgrøder.

    200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

Publiceret 20 June 2018 13:11

SENESTE TV