Pengene fosser ud af kommunekassen i Norddjurs. Derfor siges der stop for ansættelser og anlæg indtil budgettet for 2019 er på plads.

Pengene fosser ud af kommunekassen i Norddjurs. Derfor siges der stop for ansættelser og anlæg indtil budgettet for 2019 er på plads. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Kommunal økonomi: Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen skal fastlægge besparelser

Af
Simon Carlson

Det blev endnu ikke til den helt ophedede debat om Norddjurs Kommunes økonomi, da kommunalbestyrelsen tirsdag aften samledes for at diskutere fremtidens finanser.

De første to punkter på dagsordenen omhandlede netop dette tema, idet det nu er klarlagt, at Norddjurs Kommune rent faktisk bruger flere penge end forventet. Som det ser ud nu, vil Norddjurs Kommune således bruge 44,5 millioner kroner mere end forventet i 2018.

Borgmester Jan Petersen (S) indledte da også med at konstatere, at det er en ganske ændring i kommunens økonomiske situation, som der snarest muligt skal handles på. Forvaltningen har anbefalet, at kommunen indfører et anlægs- og ansættelsesstop indtil budgettet for 2019 er vedtaget.

"Det rejser selvfølgelig en række problemer, i og med et ansættelsesstop betyder, at der er stillinger, der ikke besættes. Det er det samme som, at der er lønkroner, der spares. Det er den rå kendsgerning bag det. Men det har en virkning, for det er stillinger, hvor der jo skulle laves noget. Så vi bliver nødt til at lave mindre, og det rigtig besværligt, og det er rigtig svært for vores medarbejdere at få den ligning til at gå op, mens det her foregår. Det er ikke nogen god situation at være i, hverken som driftsorganisation eller som organisation, der gerne vil udvikle sig," konstaterede Jan Petersen.

Ekstraordinære møder

De nuværende økonomiske kendsgerninger efterlader således med en række konkrete problemstillinger i den kommende tid, som der endnu ikke er fundet svar på. Det drejer sig blandt om, hvordan kommunen skal håndtere vikariater, der skal afløse i tilfælde af eksempelvis sygemeldinger, og hvordan allerede godkendte anlægsbevillinger skal håndteres.

For at få tid til at behandle situationen bedst muligt og drøfte mulige konsekvenser, mener Jan Petersen derfor, at der skal både et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til, inden vi når sommerferien.

"Der ligger allerede bevillingssager, som er stærkt påtrængende. Derfor er mit forslag, at vi håndterer nogle af de sager, der dukker op undervejs, på et ekstraordinært møde, hvor vi også kan danne os et overblik over, hvilke udfordringer og problemer, vi har, i forhold til, at kassen den nu kan stabiliseres, og at vi får målt og vejet på, hvordan et anlægsstop rent faktisk kan fungere," lød forslaget fra borgmesteren.

Dårligere service

Det forslag var der bred konsensus om blandt resten af kommunalbestyrelsen, men der blev dog udtrykt temmeligt store bekymringer for, hvordan kommunen skal klare den nuværende situation.

En af dem tilkendegav formand for Voksen- og Plejeudvalget Lars Møller (S)

"Når jeg kigger på ansættelsesstoppet, så må jeg bare sige, at de stillinger, der er omfattet af det, der er 40 procent inden for social- og sundhedsområdet. Så hæver jeg lige forsigtigt stemmen og siger, at nu sender vi altså en stor del af den her regning videre til de svageste af vores borgere," lød det fra Lars Møller, som ligeledes videregav de bekymringer, som Voksen- og Plejeudvalget har modtaget fra kommunens ansatte på området.

"Effekten af det her kan altså være, at der er kvalitetsstandarder, vi ikke kan overholde. Det vil sige, at der kommer et servicefald. Det skal vi bare være klar over," meddelte Lars Møller.

Ulven kommer

Det har været diskuteret, hvorvidt politikerne burde have set, at den kommende store spareøvelse var på vej tidligere. Forklaringen hertil har været, at man ikke har kunnet forudse, at arbejdsmarkedsområdet har udviklet sig dårligere end forventet. Det har blandt andet betydet flere borgere på overførselsindkomst.

Venstre bakkede også op om Jan Petersens forslag om at holde ekstraordinære møder i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, men på tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde tillod partiets gruppeformand Kasper Bjerregaard sig dog at være en anelse skeptisk over for, om politikerne ikke burde have været mere observante på udviklingen.

"Jeg husker en valgkamp, hvor jeg stod som relativt alene med - og har gjort det i et års tid eller to - med at sige, at der er vist nogle problemer, vi skal have fat i her. Hvis man skal bruge et farligt billede i de dage, så følte jeg mig lidt som ham der stod og råbte, at nu kommer ulven. Nu er ulven her altså både i naturen og i Norddjurs Kommunes økonomi, så jeg mener, at der er nogen, der har peget på, at det her ikke har set for godt ud," sagde Kasper Bjerregaard, som dog også sluttede af med at love, at Venstre også vil samarbejde om, at kommunens økonomi igen kommer på ret køl.

Der blev endnu ikke sat en dato for, hvornår der holdes ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen, hvor økonomien igen skal debatteres.

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen stod bag det kommunalbudget, der i efteråret 2017 blev indgået.

Publiceret 12 June 2018 21:10