Naturbrand på brand ved Knebel.

Naturbrand på brand ved Knebel. ØXENHOLT FOTO

Afbrændingsforbud på Djursland og i Favrskov

Stor risiko for naturbrande på grund af tørke

Beredskab & Sikkerhed har indført afbrændingsforbud i de kommuner, som det fælleskommunale selskab dækker - Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Randers.

Det lokale brandvæsen oplyser på sin hjemmeside, at forbuddet indføres på grund af de seneste mange dages gode vejr, der har gjort naturen tør og medført en væsentlig større risiko for brande i haver og skove og på marker.

Afbrændingsforbuddet er indført fra lørdag 2. juni og gælder afbrænding af:

  Haveaffald

  Halm, halmstakke og lignende, der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer, affald fra skovbrug

  Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede‐ og mosetørv

  bål, herunder bålfade

Forbuddet gælder også brug af apparater og lignende i det fri, herunder:

  Grill, dog tilladt på fast ubrændbart underlag. Lad aske blive i den tillukkede grill.

  ildsteder

  apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, for eksempel svejse‐ og skære‐aggregater,

  blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater

Brandmyndighederne opfordrer desuden til, at man er forsigtig i forbindelse med rygning, og at man ikke kaster cigaretskodder og afbrændte tændstikker i naturen.

Selvom der skulle komme lidt nedbør, vil risikoen for brand fortsat være høj, oplyser Beredskab & Sikkerhed.

Publiceret 04 June 2018 08:30

SENESTE TV