Der er skabt en formidabel udsigt til Dystrup Sø, efter naturgenopretningsprojektet er gået i gang. Selv om det ikke ser specielt vildt ud, er det meningen, at dyre- og planteliv får meget bedre muligheder for at blomstre i området.

Der er skabt en formidabel udsigt til Dystrup Sø, efter naturgenopretningsprojektet er gået i gang. Selv om det ikke ser specielt vildt ud, er det meningen, at dyre- og planteliv får meget bedre muligheder for at blomstre i området.

Den vilde natur indtager Ramten-Dystrup

Fællesskaber er opstået omkring søerne

Ramten Når man på en høj solskinsdag står på Lisbeth Andreassens terrasse og kigger ud over Dystrup Sø, så er det ikke umiddelbart vild natur, der popper først op i hjernebarken. Det er nærmere indbegrebet af idyl med fuglekvidder i skoven og en fiskehejres lave flugt hen over solens spejling i søen.

Ikke desto mindre er den vilde natur allerede i fuld gang med at indtage området omkring Ramten-Dystrupsøerne, hvor Lisbeth Andreassen er lodsejer.

Video: Skovskolen starter arbejdet med naturgenopretningen i november 2017.

Her i avisen har vi tidligere beskrevet projektet, der er kommet i stand gennem et samarbejde mellem de lokale lodsejere, Norddjurs Kommune og Skovskolen. Kort fortalt går det ud på, at rydde ud i den massive tilgroning af søerne, som har stået på i mange år og blandt andet medfører iltsvind i vandet på grund af de mange næringsstoffer fra planterne. Rydningen skal således give plads til en langt større diversitet i naturen omkring søerne, når der bliver grobund for bedre livsvilkår for både flora og fauna, og som beboer midt i den natur, er det den udvikling som Lisbeth Andreassen ser frem til at følge.

"Jeg synes, det er enormt interessant, at vi kan være med til at skabe en stor naturmæssig mangfoldighed herude, og vi tager ansvar for området. Det har været ærgerligt at se det hele vokset til, så jeg synes, det er fantastisk, at vi skaber fundamentet for en endnu større diversitet og også nogle sociale oplevelser," forklarer Lisbeth Andreassen.

Skaber fællesskaber

Projektet, der er opstået blandt lodsejerne, har tidligere fået meget rosende ord med på vejen fra Norddjurs Kommune, som netop roser det lokale engagement og det fællesskab, der er opstået igennem det.

Jeg synes, det er enormt interessant, at vi kan være med til at skabe en stor naturmæssig mangfoldighed herude.

Det seneste tydelige eksempel på fællesskabet er det græsningslaug, der er etableret som en del af hele projektet. Medlemmerne i græsningslauget er således gået sammen om at indkøbe kvæg, der går rundt på de store græsmarker i området og holder bevoksningen nede.

En af intentionerne med naturprojektet er dog også at involvere flere borgere end blot dem, der bor i umiddelbar nærhed. Til det formål har lodsejerne oprettet en vennekreds, hvor alle interesserede er velkomne til at følge med og tage del i de kommende opgaver i projektet, fortæller Lisbeth Andreassen.

"Vi vil meget gerne have flere folk med, og vi vil meget gerne i kontakt med folk, der har lyst til at hjælpe, når er diverse ting at tage fat på. I 2017 var der meget fokus på floraen herude, og i løbet af 2018 kommer det til at dreje sig meget om faunaen. Der har vi brug for folk til dataindsamling, hvor der både skal tælles insekter og planter ude i naturen," fortæller Lisbeth Andreassen.

Naturgenopretning Ramten-Dystrupsøerne

Ramten-Dystrupsøerne breder sig over et areal på 190 hektar, der er omfattet af fredning. Natrugenopretningsprojektet sker i et samarbejde mellem lodsejerne, Norddjurs Kommune og Skovskolen. Sidstnævnte har i forbindelse med undervisningen stået for rydningen af store tilvoksede arealer.

I slutningen af 2017 tildelte Den Danske Naturfond godt 400.000 kroner til projektet.

I Facebook-gruppen 'Dystrup Ramten Søerne - Varieret Natur og Vilde Oplevelser' kan man tage del i vennekredsen og følge med i projektet.

Publiceret 18 May 2018 11:30

SENESTE TV