Det er dette område, som er tilsået med en spciel frøblanding, der sikrer Norddjurs Kommune status som bivenlig.

Det er dette område, som er tilsået med en spciel frøblanding, der sikrer Norddjurs Kommune status som bivenlig. Pressebillede

Varmeværket hjælper Norddjurs med at være bivenlig

15.000 kvadratmeter sået til med flerårig frøblanding

Af
Søren Andersen

GRENAA Grenaa Varmeværk sikrer, at Norddjurs Kommune kan smykke sig med titlen bivenlig.

I forbindelse med købet af et stykke jord, der ligger mellem Grønnegade og det erhvervsområde, som varmeværket råder over, er der tilsået 15.000 kvadratmeter med en speciel flerårig frøblanding, der er godt for de vilde bier.

"Kravet for, at kommunen kan kalde sig bivenlig, er 10.000 kvadratmeter, men da varmeværket nu havde et areal, der er udlagt som en bufferzone mellem boligområdet og det erhvervsområde, som vi råder over, så syntes vi det var nærliggende at tilså 15.000 kvadratmeter," fortæller direktør Søren Gertsen.

Det er Danmarks biavlerforening der står bag initiativet med bivenlige kommuner.

Værdien af de danske biers - honningbier og vilde bier - bestøvning af afgrøder i landbrug og frugtavl udgør 1 milliard kroner årligt. Hertil kommer værdien af deres bestøvning af naturens planter – denne værdi kan ikke gøres op i kroner og øre, men den medvirker til at sikre føde til fugle og vildt. Også haveejernes vækster nyder godt af de flittige biers bestøvning. Derfor er det vigtigt, at sikre bierne gode levevilkår.

I dag er en af de største udfordringer for bierne, at der gennem sæsonen er perioder, hvor det er yderst vanskeligt for bierne at finde føde. Fødemanglen er kritisk, da den svækker biernes vitalitet og gør dem mere modtagelige og sårbare over for sygdomme og pesticider. Dette vil føre til en dårligere bestøvning, som i sidste ende kan reducere landbrugets produktion og de vilde planters udbredelse.

Alle kommuner, der etablerer mindst 1 hektar af de bivenlige planter fra DLF får et certifikat, i form af et roll-up banner, der kan pryde indgangen til kommunens borgerservice eller lignende. Af dette certifikat fremgår det, at kommunen har ydet en særlig indsats for bierne.

Danmarks Biavlerforening har i samarbejde med frøfirmaet DLF udviklet flere frøsortimenter, der på en gang skaber flot blomstring og føde til bierne. For nogle ganske få tusinde kroner er det muligt at tilså 1 ha med bivenlige planter – til gavn for alle bier et smukt syn for kommunens borgere.

Publiceret 17 May 2018 00:00