Direktør Søren Gertsen glæder sig til at vise det nye flisvarmeværk frem til åbent hus lørdag 26. maj.

Direktør Søren Gertsen glæder sig til at vise det nye flisvarmeværk frem til åbent hus lørdag 26. maj. Foto: Simon Carlson

Varmeprisen sættes ned med 16 procent

En typisk Grenaa-familie vil spare 1500 kroner på varmeregningen

Af
Søren Andersen

GRENAA Varmeprisen sættes nu markant ned i Grenaa.

Bestyrelsen for Grenaa Varmeværk har besluttet at sænke prisen på forbrugsbidraget - det variable bidrag - fra 525 kr. til 440 kr. pr. MWh. Prisen er inklusiv moms.

"Der er således tale om en prisnedsættelse på hele 16,2 procent, og nedsættelsen sker med virkning fra 15. juni i år. Det betyder en årlig nedsættelse på 1500 kroner for et såkaldt ”normalhus”, som benyttes når de enkelte varmeværker skal sammenligne priserne," siger direktør i Grenaa Varmeværk Søren Gertsen.

Prisnedsættelsen er en konsekvens af, at indkøringen af det nye flisværk på Bredstrupvej er gået over alt forventning. De nye kedler blev sat i drift i januar måned.

Grenaa Varmeværk markerer indvielsen af det nye flisværk med et åbent hus og bestyrelsen ser derfor frem til at slå dørene op for forbrugerne lørdag 26. maj fra klokken 11 til 15, hvor det bliver muligt at få en rundvisning i det store nye værk.

Pris: 165 millioner

Det nye flisvarmeværk har kostet 165 millioner kroner at opføre. Der kom et alvorligt bump på vejen sidste sommer, da kedelleverandøren Weiss gik konkurs, så det medførte en mindre forsinkelse.

Stort set samtidig med, at varmeværket tog det nye flisværk i brug, fik man tilladelse til at etablere et 18.000 kvadratmeter stort solvarmeanlæg i forbindelse med det eksisterende anlæg.

Miljø- og teknikudvalget i Norddjurs Kommune har nemlig givet endelig tilladelse til etableringen af anlægget, der skal ligge på Bredstrupvej 42K i Grenaa.

Ud over 18.000 kvadratmeter solpaneler opføres en 3.500 kubikmeter stor akkumuleringstank samt tekniske installationer. Derudover etableres der en 250 meter lang transmissionsledning mellem det nye anlæg og Grenaa Varmeværks ekisterende anlæg på 12.000 kvadratmeter.

Det nye solvarmeanlæg forventes at kunne dække 5,7 procent af varmebehovet i Grenaa. Sammen med det eksisterende 12.000 kvadratmeter store solfangeranlæg vil den samlede dækning af solvarme fremover være på cirka 9,6 procent af varmebehovet.

Publiceret 17 May 2018 10:31

SENESTE TV