Foto fra vildtkamera fra 27. september 2017, der viser en af Ulfborg-koblets hvalpe. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet, Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

Foto fra vildtkamera fra 27. september 2017, der viser en af Ulfborg-koblets hvalpe. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet, Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

Djursland udpeget som godt område for ulve

Det er sandsynligvis kun et spørgsmål om tid, før der vil være ulve på Djursland, forudser ulveekspert

Store sammenhængende skovområder, hede, få mennesker - og masser af føde.

Sådan lyder opskriften på ideelle områder for ulve, der naturligt vil søge mod disse områder, som der findes flere af på Djursland: Skramsø Plantage nord for Ebeltoft, Løvenholm Skov ved Auning samt hederne og skovene i den nordøstlige del af Djursland omkring Gjerrild.

”Djursland vil formentlig være et eldorado for ulve. Jeg tror, der vil være rigeligt med føde til en ulvefamilie i hvert fald på Norddjursland, der har en meget stor bestand af hjortevildt,” siger seniorforsker Peter Sunde, der holder til på Kalø Gods ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

LÆS OGSÅ: Danske ulve kommer langvejs fra

Han er ekspert i ulve og har sammen med kollegaen Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum netop udgivet en rapport om ulve i Danmark. I rapporten nævnes Djursland specifikt som et af fire områder i Danmark, alle i Jylland, der er mest attraktive for ulve.

”Hvis ulve overlever som forventet, vil vi i år have en halv snes unge ulve, der vil cirkulere rundt i Jylland. Det vil være mærkeligt, hvis ingen af dem vil komme på Djursland. Ulve er tilpasningsdygtige og søger de mest attraktive områder med skov, føde og færrest muligt mennesker,” siger Peter Sunde og tilføjer:

”Det er også der, vi fra samfundets side gerne vil have dem.”

En helt ny situation

At der er så mange ulve i Jylland er en helt ny situation, der skyldes, at det såkaldte Ulfborgpar har fået et kuld unger. Bortset fra dette kuld ved forskerne kun med sikkerhed, at der har været syv forskellige ulve i Danmark fra 2012 til i dag.

De mange unge ulve er primært Ulfborgparrets unger, der efterhånden har vokset sig store og vil gå på udkig efter en mage. Mindst seks og formentlig alle Ulfborgparrets otte registrerede unger har overlevet. Derudover ved forskerne, at der ved udgangen af 2017 opholdt sig mindst én anden hanulv i Jylland, og man forventer, at der vil indvandre en eller to ulve fra om året Tyskland. De syv kendte danske ulve er alle indvandret fra Tyskland, og ingen af dem har forladt Jylland igen.

LÆS OGSÅ: Forsker: Ulve er en berigelse af den danske natur

”Ulfborgparrets unger vil lede efter andre mager, men hvis de ikke finder det, vil de avle med hinanden. Det var det, der skete i Sverige og Norge for 30 år siden, hvor der kom to ulve fra Rusland og parrede sig. Deres afkom havde kun hinanden at parre sig med, og derfor er den skandinaviske ulvebestand så indavlet i dag. Moderat indavl gør ikke så meget, men hvis det sker gennem flere generationer, går det udover ulvenes livskraft, og jo mere indavl, jo færre hvalpe får de,” fortæller Peter Sunde.

LÆS OGSÅ: "Du får mig aldrig til at sige, ulven er ufarlig"

Ulfborgparret og dets unger har fundet al deres føde på et område på under 100 kvadratkilometer, altså mindre end 10 x 10 kilometer. Denne viden bekræfter ulveforskerens antagelse om, at der vil være føde nok på Djursland ikke blot til en enkelt ulv, men til en hel familie.

Foto fra vildtkamera fra 16. september 2017, der viser en af Ulfborg-koblets hvalpe. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet, Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

Foto fra vildtkamera fra 16. september 2017, der viser en af Ulfborg-koblets hvalpe. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus, Aarhus Universitet, Thomas Boesdal, Søren Krabbe, Jonas Siim Jensen & Mads Skamris.

Den 8. ulv

Hvis en eller flere ulve slår sig ned på Djursland, vil det ikke være første gang. Som det fremgår af den nye ulverapport, har der med sikkerhed været en ulv på Djursland i 2014. Her er der fundet to ekskrementer i henholdsvis marts og august 2014, der er DNA-testet og stammer fra en ulv. Ekskrementerne var for nedbrudte til, at man har kunnet fastslå identiteten på ulvene, men forskerne formoder, de er fra den samme ulv.

LÆS OGSÅ: "Danmark er for lille til ulve"

Af samme grund kan man ikke med sikkerhed sige, at ulven på Djursland ikke er den samme ulv som en af de syv andre ulve, der har været i Jylland. Forskerne bag den nye ulverapport finder det dog usandsynligt og omtaler derfor ulven på Djursland som den 8. ulv.

Man har desuden nogle mere usikre observationer fra efteråret 2013, der sammen med de sikre prøver tyder på, at en ulv har opholdt sig på Djursland i længere tid.

”Der kan godt have været en ulv i området i et års tid,” siger Peter Sunde.

De to sikre observationer på en ulv, der blev fundet med fem måneders mellemrum, blev begge fundet på Norddjursland cirka 20 kilometer fra hinanden. Altså i det område, der ifølge ulveeksperten er det rene eldoradoland for ulve.

 

Publiceret 30 January 2018 19:00