Trafik:

Vestergade spærres og ensrettes til 9. februar

Der sker ændringer i trafikken gennem Auning midtby fra mandag 15. januar og frem til 9. februar i forbindelse med det omfattende anlægsarbejde omkring etablering af trafikknudepunkt.

“Vestergade ensrettes for østgående trafik ved byggepladsen og der bliver omkørsel for vestgående trafik”, oplyser Lotta Dybdahl Sandsgaard, Miljø- og Kulturdirektør i Norddjurs Kommune.

Trafikknudepunktet er en del af en større omdannelse af Aunings bymidte og kommer til at samle alle busser, der kører gennem byen.

Der anlægges også et nyt bytorv med en skulpturel legeplads udformet som en svane, ligesom der etableres et offentligt toilet.

Omkørsel fra øst

 
Trafik fra øst ind mod byen vil fortsat kunne køre ad Østergade frem til lyskrydset og her dreje til højre ad Nørregade, hvis de skal frem til butikkerne i centerområdet og siden benytte den nyanlagte venstresvingsbane ind på Kirkegade.

For gennemkørende trafik bliver der omkørsel via Pindstrupvej, Energivej og Industrivej.
Trafikanter kan fortsat uhindret dreje til højre i rundkørslen på Århusvej og køre ind i Auning midtby.

Hvis perioden med omkørsel og ensrettet trafik bliver ændret vil det fremgå ved skiltning.

Publiceret 13 January 2018 00:00

SENESTE TV