KV17:

Socialdemokratiet blev valgets store gladiator

Valgmatematikken begunstigede i den grad Ole Bollesen og kompagni sammenlignet med Venstre

Af
Af Lars Norman Thomsen

Torsdag kan Dansk Folkepartis nestor Per Dalgaard byde velkommen til det nye byråd og den endelige konstituering i byrådssalen.

Dalgaard har fået hvervet, fordi han har højeste lokalpolitiske anciennitet sammen med SF's Kirstine Bille og Venstres Gunnar Sørensen.

Trioen er nu den eneste, der har en historie i de gamle byråd/kommunalbestyrelser.

Per Dalgaard nåede fem år i Midtdjurs, de to andre det samme i Ebeltoft, men da Dalgaard er den ældste, får han det højtidelige hverv at byde velkommen og afvikle første punkt på dagsorden: Valg af borgmester.

Når Socialdemokratiets Ole Bollesen er blevet valgt med akklamation, overtager han formandens stol, og den er hans de næste fire år.

Illustration af, hvordan D’Hondts metode fordelte de 27 mandater - se nummer i parantes.
* Stemmer til valgforbundet S, SF, Enhedslisten
** Stemmer til Venstre
*** Stemmer til valgforbundet Konservative, DF, Liberal Alliance og Nye Borgerlige
**** Stemmer til valgforbundet Alternativet og Radikale Venstre
***** Stemmer til Social Liberal Borgerliste
****** Totalt antal afgivne stemmer

Illustration af, hvordan D’Hondts metode fordelte de 27 mandater - se nummer i parantes. * Stemmer til valgforbundet S, SF, Enhedslisten ** Stemmer til Venstre *** Stemmer til valgforbundet Konservative, DF, Liberal Alliance og Nye Borgerlige **** Stemmer til valgforbundet Alternativet og Radikale Venstre ***** Stemmer til Social Liberal Borgerliste ****** Totalt antal afgivne stemmer

Det flaskede sig for S

Valgnørder vil have regnet på, at det flaskede sig for Socialdemokratiet ved dette valg.

Partiets valgforbund med SF og Enhedslisten var klart til fordel for storebror, der relativt let sikrede sig det afgørende 27 mandat foran Venstre, der ville have fået mandat nummer 28, hvis byrådet havde flere pladser at gøre godt med.

Venstre skulle have haft 208 stemmer mere for at have knækket Socialdemokratiet i kampen om det afgørende 27. mandat.

Valgforbundet S, SF og Enhedslisten ville have sikret sig både mandat nummer 29 og 31 for nu at illustrere den sikre valgsejr. (Se faktaboks). Mandat nummer 30 ville have tilfaldet valgforbundet Alternativet-Det Radikale Venstre.

Borgerligt flertal

Tæller man Det Radikale Venstre med hos blå side og Alternativet med på rød, trods de to partiers indbyrdes valgforbund, og Det Radikale Venstres grønne sværmerier med venstrefløjen, var der rent faktisk et flertal af vælgerne som stemte blåt:

 • Blå stemmer: 12.516
 • Røde stemmer: 12.158
 • Forskel: 358
Skulle det nuværende borgmesterparti Venstre havde haft de optimale muligheder for at generobre MAGTEN i Syddjurs, ville det reelt have krævet et fælles borgerligt valgforbund.
Stemmetallene viser med stor tydelighed tendensen fra de seneste kommunalvalg med 14-13 stillinger i enten rødt eller blåt favør.
Hidtil har Det Radikale Venstre kunnet spillet en nøglerolle i dette spil, men i 2017 måtte partiet kigge langt efter denne mulighed, fordi Alternativet alene sikrede 14 mandater bag konstellationen S, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Sådan kom de ind

De 27 byrådsmedlemmer i det nye byråd blev valgt ind i følgende rækkefølge:

 • 1. Ole Bollesen, (S)
 • 2. Claus Wistoft (V)
 • 3. Kirstine Bille (SF)
 • 4. Michael Stegger (S)
 • 5. Laila Sortland (DF)
 • 6. Riber Anthonsen (V)
 • 7. Jan Fischer (S)
 • 8. Else Marie Høgh (V)
 • 9. Jan Kjær Madsen (Rad. V)
 • 10. Kim Lykke Jensen (SF) 
 • 11. Ole S. Hansen (S)
 • 12. Tommy Bøgehøj (C)
 • 13. Christoffer Pedersen (V)
 • 14. Morten Siig Henriksen (SF)
 • 15. Jørgen Ivar Mikkelsen (V) 
 • 16. Michael Aakjær (S)
 • 17. Jesper Yde Knudsen (Enhedsl.)
 • 18. Per Dalgaard (DF)
 • 19. Marianne Kirkegaard (V)
 • 20. Mette Foged (Å)
 • 21. Christian Haubuf (S)
 • 22. Gunnar Sørensen (V)
 • 23. Helle Røge (SF)
 • 24. Niels Gyldenlund Mikkelsen (S)
 • 25. Michael Mikkelsen (DF)
 • 26. Torben Therkelsen (V)
 • 27. Anita Søholm (S)
Mandaterne blev fordelt efter D'Hondts metode. Først på de tre valgforbund, Venstre og Social Liberal Borgerliste (Helt uden for nummer). Herefter blev der sat navn på mandaterne i henhold til de personlige stemmetal. For Enhedslisten, der opstillede på partiliste, i henhold til de særlige regler for dette. Jesper Yde Knudsen var dog helt uden for konkurrence.
Princippet i D'Hondts metode: Når stemmerne er talt op efter valget, divideres stemmerne til hvert parti/valgforbund med divisorerne 1-2-3-4-5 osv. Dvs. at der udregnes en række kvotienter, som vist i nedenstående eksempel.
Det parti, der har den største af de fremkomne kvotienter, får det første mandat. Den næststørste kvotient giver ret til det andet mandat og så fremdeles, indtil alle mandater er fordelt. Når en kvotient har givet et parti valg, benyttes den næste kvotient for partiet i beregningerne. Er kvotienterne lige store, foretages lodtrækning.

Publiceret 07 December 2017 12:06

SENESTE TV