KV17 - debat Syddjurs:

Reel borgerinvolvering er vi forelsket i

Af Jakob Rauff Baungaard (Alternativet) - kandidat til KV17:

Alternativet er et kulørt parti med mange fantastiske mennesker. Lige fra den lokale afdeling i København, som holder deres valgfest i en 700 år gammel charmerende bygning, der til daglig huser festglade folk fra LGTBQIA-miljøet og til det "sjove forslag" om dick pics til en gave til en homocafé, der fylder rundt.

Det er en mangfoldig kulørt indpakning af et dybt seriøst indhold med visioner om at gøre op med den gamle tankegang og gribe tingene an på nye måder. Alle partier har i den senere tid talt om borgerinvolvering, og byrådet har sågar haft nedsat en arbejdsgruppe, der gennem en grundig proces kom op med gode forslag til, hvordan det kan gribes an i de forskellige udvalg. Her stopper det positive så, fordi udvalgene tog ikke tingene til sig og så er vi lige vidt. Så mangler den politiske vilje til at gå den vigtige omvej og involvere borgerne. Der er ikke brug for småjusteringer, der skal store gennemgribende og seriøst tiltag før borgerne kan MÆRKE borgerinvolvering.

Jeg går til valg på en ny model for borgermedindflydelse:

1) Bybudgetter:
Vi skal give borgerne større indflydelse i, hvordan pengene bruges lokalt – de ved bedst, hvor pengene gavner mest. Derfor skal kommunen allokere flere midler til borgerne. Midlerne skal dirigeres til byerne/områderne gennem det lokale distriktsråd, som derefter står for borgerinvolveringen lokalt (med support fra kommunen, for at sikre en god proces), når projekter skal udvælges og prioriteres.

2) De nære byrådsmøder:
Byrådet skal tættere på borgerne ved at afholde et årligt byrådsmøde i udvalgte byer, der på skift invitere de lokale borgere til at deltage med spørgsmål og dialog med hele byrådet.

3) Borgerdrevne forslag:
For at styrke nærdemokratiet skal det være muligt, at få borgerforslag taget op i byrådet, hvis man indsamler 500 underskrifter. Hvorfor 500 underskrifter? Fordi det svarer til 1/2 mandat og viser byrådspolitikerne, at forslaget har bred opbakning, som skal tages seriøs.

4) Ungeinvolvering:
De unge skal involveres på nye måder. Jeg mener ikke, at det er taget seriøs nok i dag. Vi har et DEMO-råd (ungeråd), som er gode til at tage rundt til skoler og tale lokalpolitik, men problemet er, at byrådet og udvalgene har en minimal involvering af DEMO-rådet i byrådarbejdet. Jeg mener, at vi skal bruge DEMO-rådet til at nå helt ud til de unge via nogle fede ungeinvolverende processer, så de er med til at skabe løsningerne, som de selv skal bruge.

5) Medindflydelse i vigtige projekter
Vi skal have udviklet et stærkt involveringsværktøj, som udvalgene kan benytte sig af, når vigtige projekter skal kvalificeres gennem en involveringsproces. Borgerne skal høres og tages seriøse. Først herefter skabes tillid."


Publiceret 21 November 2017 13:00

Lokalavisen Folkebladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Folkebladet
SENESTE TV