KV17:

Sejlads på Ebeltoft-Odden kræver et kundeunderlag

Af Peter Krog-Meyer, spidskandidat for Liberal Alliance i Syddjurs til KV17:

"På det velbesøgte møde på Kvadrat, Ebeltoft, den 9. november var der en god gennemgang af forholdene for færgefart på Ebeltoft – Odden. Et velstruktureret møde, hvor initiativtagerne fik belyst udfordringerne ved at opnå en forbedret færgedrift. Desværre fyldte de juridiske uklarheder og retten til at drive sejlads fra færgehavnene for meget.
Men særligt tidligere Chefkaptajn Flemming Ejlersens indlæg må give stof til eftertanke: ”Der er ca. 70.000 mulige kunder på Djursland mod ca. en halv million kunder i Aarhusområdet” var meldingen.
Allerede her ser man forskellen i det kommercielle potentiale hvis dette står uimodsagt.                                                         
For at få gennemslagskraft på Christiansborg er det bydende nødvendigt at tænke udover Djursland. Medtager man indbyggerne i kommunerne Skive, Viborg, Favrskov, Randers og Region Nordjylland vil kundegrundlaget komme op på ca. 1 million mennesker. Hertil kommer folk fra dele af Aarhusområdet som, særlig når Molslinjen om få år flytter til Marselisborg, vil få endnu svære ved at nå frem til færgehavnen der.

Over én million mennesker er det kundegrundlag man skal arbejde med. Det vil være personer og personbilsbefordringen samt godsbefordring. Derudover er der folk som rejser den modsatte vej, ej at forglemme.                                                                                        

For at få en fornuftig køretid ligesom vi har fået på Sjællandssiden, er det nødvendigt at se på trafikforholdene. En omfartsvej uden om Ebeltoft samt udenom Tåstrup – Feldballe vil, også af hensyn til borgerne der, være påkrævet. Da det er en statsvej er dette en opgave for Christiansborgpolitikerne. Igen er det nødvendigt med en grundig analyse hvis der skal komme resultater.                                                                                                          

Der skal således laves et grundigt stykke arbejde. En begyndelse kunne være at spørge om Molslinjen vil stille statistik til rådighed om hvorfra personbilerne kommer. Vi taster normalt postnummer når vi køber billet. Derudover f. eks historiske data om trafikvaner, kritisk transporttid til færgen samt påkrævet færgefrekvens. Desuden analyser hos relevante aktører om bus- og godstransport.                                                         
Så tak til initiativtagerne og folketingspolitikerne som stillede op til mødet, en god start på processen, men der pågår et stort arbejde inden en udvidet og stabil sejlads på Ebeltoft – Odden ruten kan etableres. Om det så bliver Molslinjen eller et andet rederi må tiden vise. Foreløbig skal Christiansborg politikerne snarest have afklaret hvem der må besejle havnene."           

Publiceret 18 November 2017 18:22

Lokalavisen Folkebladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Folkebladet
SENESTE TV