KV17 - debat Syddjurs:

Sådan skaber vi en ny politisk kultur i Syddjurs

Af Mette Foged, kandidat til KV17 for Alternativet:

“I Alternativet snakker vi ikke kun om borgerinddragelse – vi gør noget ved det. Derfor arbejder vi aktivt med POLA'er, politiske laboratorier, hvor alle interesserede – også ikke medlemmer- kan bidrage til at udvikle forslag til visioner eller konkrete forslag, som medlemmerne af Alternativet efterfølgende kan stemme ind i det politiske katalog.
Et laboratorium kan tage form af mindre møder, workshops, arbejdsgrupper, eller helt andre aktiviteter.
Vi ønsker med arbejdet for alvor at skabe en involverede og dynamisk politisk kultur i Syddjurs, hvor man føler at det nytter noget at være en aktiv borger.
Den 31.oktober inviterede vi i Alternativet Syddjurs til vores første officielle POLA. Vi har tidligere afholdt politiske møder, hvor vi i fællesskab med vores medlemmer har udviklet indholdet til vores lokale partiprogram. Men denne gang var der et helt konkret emne på banen – nemlig at udvikle visioner for skolepolitikken i Syddjurs. Et emne som optager mig meget som forælder til to børn i folkeskolen og formand for fællesbestyrelsen på Mols. Her har jeg de senere par år har fået et rigtigt godt indblik i, hvordan skolevæsenet i Syddjurs fungerer.
Det viser sig også at være et emne som interesserer flere af mine politiske kollegaer fra andre partier i Syddjurs. I hvert fald dukkede der her i valgkampens travlhed hele 7 politikere op fra S, SF, R og Ø.
Til POLA'en startede vi med to stærke oplæg. Først var Lisbeth Bøwes fra Djursland Lærerforening på banen og stillede os bl.a. spørgsmålet: Hvorfor det er, at vi holder skole? Er det for at uddanne arbejdskraft til konkurrencestaten eller for at danne vores børn og unge således, at de kan få et indholdsrigt liv. Lisbeth gav os også et indblik i lærernes arbejdsforhold, og hvordan de oplever, at alt for mange lærere er presset alt for langt ud.
Derefter fik Jesper Mølgaard fra firmaet TEACH ordet. Og under overskriften ”Bæredygtig skoleudvikling -læring for alle” fik vi et indblik i, hvordan skolen skal handle om læring for børnene. Det er ikke test og målstyring, der giver læring men i stedet at have fokus på kvalitet fremfor kvantitet samt at have blik for, at det kræver en dygtiggørelse af de professionelle. Ikke i form af kompetenceudvikling og efteruddannelseskurser men ved at sætte fokus på deres undervisningspraksis og på hvordan deres undervisning skaber læring for børnene. Derudover så skal der arbejdes med alle fra skolelederne, forvaltningen og os politikere, så vi får fokus på, at det er vores børn og deres læring, der er i centrum.
Efter oplæg blev der tid til i grupper, hvor politikere og borgere var blandet at diskutere konkrete visioner for skolepolitikken i Syddjurs under overskriften ”Bæredygtig skole”.
Det var tydeligvis en form på et politisk møde, som passede både politikere og borgere. Her mødtes vi på tværs af politisk overbevisning om et emne, der vedrørte os alle, og vi var alle enige om, at det skal vi have meget mere af i Syddjurs.
Det var dog også tydeligt, at der er et stykke vej i forhold til at åbne øjnene hos borgerne i Syddjurs for, at vi i Alternativet faktisk mener det, når vi går til valg på mere borgerinddragelse og at vi tager folks holdninger alvorligt, når vi udvikler politik.”
 

Publiceret 14 November 2017 12:54

Lokalavisen Folkebladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Folkebladet
SENESTE TV