Debat Syddjurs:

Syddjurs Kommune er nogle luskefise, når det gælder Nationalparken

Af Flemming Kattrup, Strands Havvej 18, Knebel:

“Den 8. marts 2017 anmoder Nationalpark Mols Bjerge kommunen gennem PUK-udvalget om, at der fra kommunal side må blive sat gang i udarbejdelse af ny lokalplan og lokalplansændring for området ved Kalø Slotskro.
Ansøgningen bliver med fuld enighed videresendt til byrådet med anbefaling af kommunaldirektør Poul Møller og viceborgmester Kirstine Bille på trods af, at der blev påpeget usande påstande i anmodningen mht., at Fredningsnævnet – mod sædvane – skulle have givet bindende forhåndstilsagn til et velkomstcenter, som vi ved skal etableres på ellers totalt fredet grund.

Sendte 11. marts s.å. en klage til de to, hvor jeg anmodede om, at byrådet fik en sandfærdig ansøgning til vurdering, hvorvidt man skulle igangsætte det store og dyre – i første omgang - administrative arbejde, og samlet vel i dag skønnet til langt over ti millioner skattekroner med etablering af kloakering, veje, vand og pumpestationer samt elinstallationer mm. Og ikke de fem mio. borgmesteren til borgerberoligelse fik afsat i 2020 planerne.
Intet er sket siden min klage af 11/3. Ikke engang et svar om berigtigelse eller ændring i Nationalparkens usande ansøgning har jeg modtaget.

Men pludselig her, og midt under valgkampen, finder man det så betimeligt at fremkomme med en ”Forudgående offentlig høring”, idet man i byrådet åbenbart har godkendt den, som sagt, usande anmodning fra Nationalparken i dens oprindelige form.

Lidt lusket, at man venter med denne ubehagelige stillingtagen pga. en usand ansøgning i otte måneder og så lige netop her under valgkampen forlanger et hurtigt svar. - Også det lugter.

Det værste for vi modstandere er nok at opleve den udemokratiske handlemåde fra kommunen, nemlig at man gennem hele forløbet jævnligt har holdt såkaldte - og for offentligheden totalt lukkede - ”Team-møder” med kun repræsentanter fra nationalparken og kommunen. End ikke til de punkter, der omhandlede et velkomstcenter måtte vi deltage.

Enhver kan vel forestille sig vore tanker om, at der her rigtigt blev smedet planer til imødegåelse af de besværlige 'protestanter'.

Som jeg har nævnt grænser det her til uansvarlig handlen med skatteborgernes penge, idet Nationalpark Mols Bjerge ikke engang kan fremlægge et driftsbudget og end ikke har alle myndigheders godkendelser på plads. - Måske burde et Tilsynsråd ind over.

Hvad tænker man dog på i byrådet? Godt nok er det en udpræget Venstre-styret ønskedrøm, men en gåde, at ingen af de andre partier selv vågner op og pipper imod. Naturen har ikke mange chancer mod mammon, ser vi. – En ønskedrøm på falderebet?

Hvilken erhvervsvirksomhed eller huskøber kunne drømme om, at undlade at få et driftsbudget udregnet i dag. Mon ikke mulige sponsorer tænker sig en ekstra gang om?

En 2 mio. kroners arkitekttegnet jordhule falder man på halen for i Syddjurs og negligerer totalt de mange tusinde beviselige protesterende.

Det er lykkedes Nationalparken at få det til at dreje sig om for og imod et velkomstcenter.

Trist, for det passer jo ikke. Det er blot den udemokratiske (diktatoriske?) placering lige der af Erling Post og Co., der protesteres imod. Den almindelige borger har ikke haft en kinamands chance i det spil.”

Publiceret 12 November 2017 10:04

SENESTE TV