KV17 - debat Syddjurs:

Nye udstykninger - spørg naboerne langt tidligere

Af Robert Madsen, Hornslet, og Carsten Bech, kandidater til KV17 for Radikale Venstre i Syddjurs:

“Der er plads til forbedringer, når det drejer sig om at inddrage borgerne, det gælder især planlægning og udvikling. Ved planlægning af nye boligområder skal naboer og andre, der kan blive berørt, inddrages på et langt tidligere tidspunkt.
Vi skal anstrenge os meget for at få flere borgere til at flytte til Syddjurs, men det skal ikke ske på bekostning af de, der bor her i forvejen. Vi har lækre områder, der egner sig til boligbebyggelse. De der flytter hertil ønsker ofte, ro smuk natur, og rolige og ugenerte omgivelser.
Det kan ikke nytte, at der planlægges nye områder på en sådan måde, at de der har købt i god tro, får ødelagt deres privatliv, hvis der efter nogle år laves ændringer, så nye naboer kan kigge ned i huse og haver, fra første eller anden sals højde.
Ved tidlig inddragelse af naboer kan mange problemer ryddes af vejen, inden lokalplaneforslaget bliver lavet. Der skal også gøres mere ud af at sende lokalplaner i høring. Høringen bør foregå i nærområdet, og på tidspunkter, hvor de berørte borgere har fri fra arbejde.
Ud fra de principper skal vi arbejde for, at der skabes nye attraktive boligområder med respekt for byernes forskellighed, og sådan at byerne kommer til at komplementære hinanden. Nye boligområder skal så vidt muligt laves i størst mulig sammenhæng fra starten. Det giver de bedste løsninger, hvor der kan tages hensyn til landskab, bæredygtighed, grønne områder, torve, legepladser, forretninger m.v.
Alt det lykkes bedst, hvis Syddjurs Kommune gør en ekstraordinær indsats for at inddrage naboer, så lokale ideer og viden udnyttes, og at der på forhånd sikres lokal opbakning til forandring og udvikling.”

Carsten Bech, kandidat til KV17 for Det Radikale Venstre. Arkivfoto

Carsten Bech, kandidat til KV17 for Det Radikale Venstre. Arkivfoto

Publiceret 12 November 2017 07:00

SENESTE TV