Christoffer Pedersen. Foto: Lars Norman Thomsen

Christoffer Pedersen. Foto: Lars Norman Thomsen

KV17 - debat Syddjurs:

Idrætten skal have et friskt pust de næste fire år

Af Christoffer Pedersen, Rønde. Kandidat til KV17. Nr. 5 på Venstres liste:

“I Syddjurs Kommune er vi – i lighed med andre kommuner - afhængige af at kunne tiltrække nye borgere. Vi taler derfor ofte om, hvordan vi øger bosætningen. Der laves dyre kampagner, udpeges Syddjurs-ambassadører mv.
Alt sammen gode tiltag, men personligt tror jeg mest på ”mund-til-mund metoden”. Skal vi sikre øget bosætning til Syddjurs kommune, så er det helt afgørende, at vi har gode skoler, daginstitutioner, gode kultur- idræts- og fritidstilbud mv.
Og at borgerne i kommunen derfor har lyst til at anbefale andre at bosætte sig i vores kommune.
Noget af det, som kommunen kan gøre aktivt her, er, at understøtte de frivillige foreninger, og derfor er det rigtig positivt, at det meste af byrådet i budgettet for 2018 har afsat yderligere 0,5 millioner kroner til at ”understøtte den fortsatte udvikling af foreningernes arbejde med at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen”.
Derudover skal Syddjurs Kommune fortsat tænke i, hvordan vi tiltrækker større idræts- kultur- eller fritidsarrangementer til kommunen. DM i cykelløb – og i samme boldgade – etapen i Danmark Rundt er eksempler på begivenheder, som har været med til at brande Syddjurs Kommune positivt. Vi skal arbejde for at få flere af den slags arrangementer til kommunen.
Man taler ofte om, at en krone brugt på kultur giver 2 kroner i afkast. Jeg tror på, at det samme gør sig gældende i forhold til investeringer i idræt.
Idræt er en god investering i borgernes sundhed, i borgernes tilfredshed med at bo i kommunen og derfor også i fremtidig bosætning.
Jeg vil arbejde for, at vi højere grad prioriterer idrætsområdet, hvis jeg bliver valgt til byrådet 21. november.”

Publiceret 10 October 2017 17:37

SENESTE TV