KV17 - debat Syddjurs:

Hvorfor ikke kommunalt tilskud til foreningsfitness?

Af Søren K. Lauridsen, hovedformand i TRIF:

“Forleden kunne man i bladet Idrætsliv læse, at EU har afvist en klage fra brancheorganisationen Dansk Kommerciel Fitness & Sundhed om at visse danske kommuner har givet ulovlig støtte til foreningsfitness. EU-kommissionen har fastslået, at der er ikke tale om ulovlig støtte, hvilket naturligvis har vakt glæde hos de danske idrætsorganisationer DIF og DGI.
Støtte til fitness i foreningsregi er altså ikke konkurrenceforvridende, og skal af kommunerne behandles i lighed med andre aktiviteter, som foreningsidrætten står bag.

Den afgørelse har også vakt en forhåbningsfuld glæde i TRIF, Thorsager-Rønde Idrætsforening, hvor jeg er hovedformand.
TRIF er en afdelingsopdelt idrætsforening for motion og breddeidræt med ca. 2.000 medlemmer. En af vores i øjeblikket 10 afdelinger er fitness-afdelingen, som blev etableret helt tilbage i 2007 – faktisk efter opfordring fra en afdelingsleder ved Syddjurs Kommune.
Efterfølgende kunne der dog ikke blive tale om lokaletilskud.
I 2009 sendte TRIF en anmodning om tilskud til leje af fitness-lokaler i den tidligere skydebane i Rønde Idrætscenter (RIC) – et lokale, der oprindeligt var godkendt som et lokale til brug for folkeoplysende virksomhed.
Igen et afslag på ansøgningen med den argumentation, at kommunen anså fitness for 'en kommerciel forretning."
 

Publiceret 06 October 2017 11:29

SENESTE TV