Debat Syddjurs:

Hvorfor er man efterhånden ikke længere overrasket over Esben Lunde Larsen?

Af Kim Lykke Jensen (SF), næstformand i udvalget for Natur og Miljø i Syddjurs Kommune:

“Endnu engang udviser miljøminister Esben Lunde Larsen (V) en foruroligende mangel på dømmekraft. Denne gang handler det hverken om forhadte vandløb, kvotekonger, MRSA eller familiens vindmølleinvesteringer, men derimod i forhold til vores alle sammens Nationalpark Mols Bjerge.
Først vælger han at ændre på sammensætningen af nationalparkbestyrelsen. Her vælger han at pille de lokale repræsentanter ud af bestyrelsen. Ikke specielt betryggende for den lokale forankring. Og helt barokt blive det i forhold til udpegningen af Nationalparkens nye formand. Her vælger han at indsætte en mand, der ikke engang bor i Syddjurs Kommune – nemlig Jørgen Blach fra Norddjurs, (som dog angiveligt både skulle være en venlig mand og en dygtig storbonde.)
Men her i Syddjurs kunne man med rette forvente, at der blev udpeget en lokal formand med bred folkelig opbakning efter en inddragende proces. Men det var ikke vigtigt for vores miljøminister. Hvor er det trist. Og hvor kaster det tunge skygger over nationalparkens fremtid.
Som borger i kommunen er der nu kun at håbe på, at det politiske arbejde i Nationalparkbestyrelsen bliver frugtbart i fremtiden – på trods af den manglende lokale repræsentation. Man må i det mindste håbe, at bestyrelsen og den nye formand i fremtiden sørger for at inddrage og informere lokalbefolkningen i forhold til bestyrelsens arbejde.”
 

Publiceret 05 October 2017 14:45

SENESTE TV