Debat:

Letbane til Aarhus Ø – er det klogt nu?

Af Kirstine Bille (SF), 1. viceborgmester i Syddjurs, medlem af Letbanerådet for Syddjurs Kommune:

“Det er dejligt, at Folketinget nu har bevilget penge til en VVM undersøgelse af udbygningen af Letbanen til Brabrand også kaldet etape 2.

På Djursland glæder vi os først og fremmest meget til færdiggørelsen af etape 1, så vi kan komme hurtigt og komfortabelt til Aarhus H, Odder eller de andre grene af letbanesystemet.

Derfor er det med stor undren, at vi kan konstatere at Aarhus kommune i budgetforslaget for 2018 og overslagsår foreslår at afsætte midler til at fremrykke et spor ud på Aarhus Ø.

Dette spor vil selvfølgelig betjene de mange mennesker, man regner med vil bosætte sig på ”øen”, men det vil samtidig være en meget uhensigtsmæssig ekstrabelastning af såvel sporene på havnestrækningen mellem Mindet og Nørreport som Aarhus H. Det vil stort set blive umuligt at overholde køreplaner for Grenaabanen og Odderbanen. Det er simpelthen ikke tilstrækkelig kapacitet.

Trafik til og fra Aarhus Ø sammen med trafikken til og fra Aarhus H på strækningen vil svare til 60 procent af den trafik, der håndteres på Danmarks allermest trafikerede S-togs rør på Nørreport i København.

Det vil højst sandsynligt betyde forstyrrelser, forsinkelser og gener for letbanen, så den ikke bliver så attraktiv, som vi alle håber og tror på.

Jeg vil indtrængende opfordre til at Aarhus Kommune venter med at sætte gang i det nye spor, indtil vi kan se investeringen i et langt større perspektiv. Det er altafgørende, at Letbanen fra start opleves som effektiv og komfortabel. Sporet til Aarhus Ø kan risikere forpurre dette.”

Publiceret 10 September 2017 12:56

SENESTE TV