KV17 - debat Syddjurs:

SF klar klar til kamp for giftfrit drikkevand

Af Kim Lykke Jensen, byrådsmedlem for SF i Syddjurs:

“I SF i Syddjurs kan vi ikke acceptere, at der findes hverken store eller små mængder pesticidrester i vores drikkevand.

Forleden kunne man læse nyheden om, at der er fundet spor af sprøjtegiften disphenol-chloridazon flere steder i landet. Det er langt fra utænkeligt, at der også her i Syddjurs ville kunne findes spor af det forbudte stof, der blandt andet blev brugt i forbindelse med dyrkning af roer, indtil det blev forbudt i 1996. Og tidligere blev der dyrket ret mange roer her på Djursland. Besynderligt nok er stoffet ikke at finde på Miljøstyrelsens liste over stoffer der skal testes for, når der analyseres drikkevand. Vi håber derfor, at man fra Miljøstyrelsen snarest muligt vil stille krav om, at der testes for alle typer sprøjtemidler og hjælpestoffer, når man analyserer drikkevandet – uanset om man fra myndighedernes i dag anser det pågældende stof at være farligt eller ej. Drikkevand skal kun indeholde vand.

Hidtil er der heldigvis kun fundet pesticidrester i ganske få af de syddjurske drikkevandsboringer, men desværre kan fortidens gift-synder være rigtig mange år om at nå drikkevandet. Derfor er det vigtigt med en grundig overvågning af vores drikkevand – et arbejde vores lokale vandværksbestyrelser tager meget alvorligt, men det kræver naturligvis, at miljøminister Esben Lunde Larsen (V) og hans styrelse sørger for at udstede tilbundsgående vejledninger til vandværker og kommuner.

Beskyttelse af drikkevandet ligger SF i Syddjurs meget på sinde. Derfor vil vi i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens kommende vandforsyningsplan foreslå flere nye tiltag – blandt andet må man i dag anvende sprøjtemidler indtil 25 meter fra en drikkevandsboring.

Det mener vi er for lidt. Desuden ønsker vi at genindføre et stop for brug af sprøjtegifte på kommunale egne arealer. Syddjurs havde ellers i en årrække været giftfri, men byrådsflertallet valgte i 2012 at bryde med det princip, hvilket vi mener var en stor fejl.

Vores rene drikkevand er en ressource, der er guld værd. En ressource som vi gerne skulle kunne give videre til de kommende generationer.”

Publiceret 30 August 2017 08:57

Lokalavisen Folkebladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Folkebladet
SENESTE TV