Debat:

SF vil se alternativer til de varslede besparelser på den kollektive trafik i Region Midtjylland

Af Bente Nielsen (SF), Regionsrådsmedlem og SFs gruppeformand i Regionsrådet:

"Da besparelserne dukkede op, bad jeg med det samme regionsrådsformand Bent Hansen (S) om: "at, der inden der skal tages politisk stilling til spareforslagene, fremlægges alternativer, og hvordan og hvor meget de øvrige regioner gennemfører besparelser på den kollektive trafik. Herunder også en beskrivelse af evt. særlige initiativer som ved omlægning kan styrke den kollektive trafik, frem for nedskæringer"

For det er dybt bekymrende at vi endnu en gang står over for nedskæringer i den kollektive trafik. Vi kan risikere at fjerne underlaget for en decentral udviking af regionen, eller svække unge menneskers uddannelsesmuligheder.

Holdningen til den kollektive trafik skal flyttes fra synspunktet, at det alene drejer sig om transport fra punkt A til punkt B.

Vi har behov for at få fremlagt en plan for den kollektive trafik med et langsigtet perspektiv som har andet end nedskæringer på programmet.

Det synspunkt håber jeg ikke, SF står alene med, når regionsrådets politikere i løbet af august behandler forslaget om nedskæringer."


Publiceret 28 July 2017 17:00

SENESTE TV