Direkte genbrug er sagen:

Vi skal genbruge så meget som muligt

Biologen Nanna Johanne Aude er ansat som genbrugsudvikler hos Reno Djurs for at få mere gang i genbruget

Af
Af Martin Schultz

”Vi skal først og fremmest have folk til at overveje, om det affald, man kører på genbrugsstationen kan få et nyt liv ved at give det videre til genbrug i de særlige områder på genbrugsstationen.”
Det siger Nanna Johanne Aude, som er nyansat 'genbrugsudvikler' hos Reno Djurs med foreløbig base på den nye genbrugsstation i Feldballe.
Genbrug og cirkulær økonomi er hotte emner i tidens debat, og Reno Djurs satser med ansættelsen af den nyuddannede biolog Nanna Johanne Aude fra Rostved på, at det for alvor skal lykkes at få borgerne på Djursland til at tænke mere i direkte genbrug.
”Cirkulær økonomi er et nøglebegreb, hvor vores bytteordning på genbrugsstationerne passer ind som fod i hose. Når tingene gives videre til direkte genbrug gennem vores bytteordning, sparer vi værdifulde ressourcer, der ellers ville blive anvendt til at lave nye produkter. Samtidig er der god økonomi i det både for samfundet og for den enkelte,” siger Nanna Johanne Aude. Hun skal fremover i Reno Djurs udvikle strategierne og få genbruget til at fungere i praksis, og hun skal tage dialogen med borgerne helt ude ved containeren på genbrugspladsen.

Gi’ affaldet videre

Og mange borgere med ærinde på genbrugsstationen i Feldballe har sikkert allerede mødt Nanna Johanne Aude, som gennem nogle måneder har haft sin gang blandt containerne på pladsen.
”Når borgerne kommer med deres affald, så tager vi en snak med dem om, hvad de har med på genbrugsstationen, og tit er der noget på traileren, som andre måske kan bruge,” siger Nanna Johanne Aude.
”De fleste borgere bliver begejstrede, når det de havde tænkt sig at smide ud, kan genbruges af andre borgere, ” siger Nanna Johanne Aude, som sammen med pladsmændene rådgiver og vejleder borgerne i at sætte de ting, som kan genbruges, hen i genbrugsstationens fire genbrugscontainere.
Her kan andre borgere så se, hvad der står og kan tage det, de kan bruge, med hjem.
”Vi kalder vores kampagne 'Gi' det videre', og det går ud på, at åbne borgernes øjne for genbrugskonceptet, for der er meget mere vi kan genbruge end vi tror. Og det direkte lokale genbrug er det mest økonomiske. Det er jo med til at give tingene en længere levetid og sparer ressourcerne, som skal bruges på noget nyt. Samtidigt skal der ikke bruges ressourcer på at flytte og eventuelt forarbejdet affaldet,” siger Nanna Johanne Aude.

Nanna Johanne Aude og de to pladsmænd, Jørgen Raaberg (udlånt fra Ebeltoft) og Hans Jørgen Christensen, foran de fire genbrugscontainere i Feldballe. Foto: Martin Schultz

Nanna Johanne Aude og de to pladsmænd, Jørgen Raaberg (udlånt fra Ebeltoft) og Hans Jørgen Christensen, foran de fire genbrugscontainere i Feldballe. Foto: Martin Schultz

Et genbrugslaboratorium

Den 28-årige biolog blev færdig med sit studium i vinter og skrev derefter til Reno Djurs og fortalte om sine ideer til, hvordan borgerne kunne hjælpe hinanden til at genbruge mere.
”Jeg bor i et bofællesskab i Rostved og vi finder tit ting på genbrugsstationen, fordi vi synes, at genbrug og bæredygtighed er vigtigt. Jeg kan se nogle spændende perspektiver i at borgerne kan genbruge flere af de ting, som bliver afleveret på 'stationen',” siger Nanna Johanne Aude.
”Vi blev hurtigt klar over, at Nanna har et talent for at spotte ting, som har en genbrugsværdi, og hun har nogle kompetencer til at give genbruget et boost, som vi ikke selv havde set rækkevidden af. Hun kunne se nogle barrierer, som vi kunne overvinde og dermed komme endnu længere ud med udbredelsen af 'borger til borger'-genbrugskonceptet. Gennem sin uddannelse har hun også nogle kompetencer til at udvikle ordningen med direkte genbrug, som vi kan udbrede til alle vores otte genbrugspladser på Djursland,” siger miljøchef Hardy Mikkelsen om mødet med den unge biolog.
Efter en kort projektansættelse blev Nanna Johanne Aude ansat på fuld tid med titlen 'genbrugsudvikler' og skal nu arbejde med både praktiske løsninger og mere langsigtede strategier for mere genbrug på genbrugsstationerne på Djursland.

Mantra'et er 'Gi' det videre'

På stationen i Feldballe er der i dag fire containere til genbrug, og mellem containerne er der overdækkede rum til byggematerialer.
”Vi er blevet et slags genbrugslaboratorium. Vi skal finde ud af, hvad der fungerer, hvad der kan bruges, og hvilke strategier der virker. Mange borgere kendte for eksempel ikke til genbrugsmuligheden, og det skal vi oplyse om.”
”Hele 'Gi' det videre' konceptet skal være lokalt forankret og have borgernes opbakning. Samtidig skal vi have håndværkerne med, for der er et stort genbrugspotentiale i de byggematerialer, som ellers smides ud. Og så skal der være ryddeligt i og omkring containerne, og det skal vi have folks hjælp til, for ordningen skal være selvkørende,” siger Nanna Johanne Aude.
De løbende nye initiativer i 'Gi' det videre'-ordningen starter på genbrugsstationen i Feldballe, men skal udbredes til alle Reno Djurs' stationer på Djursland med Nanna Johanne Audes hjælp. Tanken er, at hun skal rundt på alle stationer for at se på forholdene og for at hjælpe til med at motivere borgerne til at bakke op om 'Gi' det videre'-ordningen for både den enkelte og fællesskabets skyld.

Publiceret 14 July 2017 09:33

Lokalavisen Folkebladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Folkebladet
SENESTE TV