Debat Syddjurs:

Baunehøjparken i Rønde i oprør

Af Andreas Beck Holm, Baunehøjparken 17, 8410 Rønde:

"Firmaet Bruun & Bundgaard fra Silkeborg prøver i disse uger i ly af sommerferien at luske en ændring af lokalplanen for Baunehøjparken i Rønde igennem.
Det vil beboerne ikke finde sig i. Ændringen vil nemlig tillade firmaet at udstykke parcelhusgrunde til bebyggelse i to etager, hvor der tidligere var planlagt rækkehuse i ét plan, samt at udstykke fællesarealer med væsentlige indblik- og udsigtsgener til følge.
Alt sammen med det ene formål at virksomheden kan tjene penge på at sælge den samme udsigt to gange - og samtidig berøve de nuværende beboere i Baunehøjparken den udsigt, de for ganske få år siden betalte dyrt for. Tilmed ødelægges hele ideen med området, nemlig at blande forskellige former for bebyggelse. Og det alt sammen uden at beboerne på noget tidspunkt er blevet inddraget i processen.
Bruun & Bundgaard gør i deres dispensationsansøgning gældende, at der nærmest ingen interesse har været for at bygge de rækkehuse, det hele tiden har været planen skulle ligge i området. Det ved vi er faktuelt forkert. Og derfor er det på et falsk grundlag, firmaet har ansøgt om dispensation fra lokalplanen – det handler i realiteten alene om, at firmaet vil maksimere sin profit på bekostning af grundejerne. Dermed står byrådet til at skulle træffe en beslutning på falske præmisser – byrådet  bliver i realiteten ført bag lyset. For der er faktisk intet der forhindrer, at man færdiggør Baunehøjparken i overensstemmelse med den gældende lokalplan.
Modstanden mod Bruun & Bundgaards planer er massiv i området, og derfor opfordrer vi politikerne til at afvise ansøgningen om en dispensation fra den lokalplan, som de selv har vedtaget. De er jo valgt til at varetage borgernes interesser i Syddjurs Kommune, og dermed også i Baunehøjparken."

Publiceret 09 July 2017 18:00

SENESTE TV