Debat Syddjurs:

Skolebyen Rønde skal have en svømmehal

Af Søren K. Lauridsen, rektor emeritus, formand for Rønde Gymnasium:

“I fredags havde jeg den glæde som formand for Rønde Gymnasium at være med til dimission af årets knap 100 studenter – det var som altid en festlig og smuk begivenhed. Undervejs kom jeg til at filosofere lidt over skolebyen Rønde og dens fortsatte eksistens og udvikling midt i Syddjurs Kommune. For hvad er det egentlig kommunen gør for at opretholde dette helt unikke uddannelsesmiljø, som denne skoleby rent faktisk har?

Tidligere var der flere skolebyer som Rønde. Eksempelvis Haslev på Sjælland og Nørre Nissum tæt på den jyske vestkyst. Mens disse skolebyer er blevet mindre og vel knap nok kan regnes for skolebyer nu, så er Rønde en skoleby, der med etablering af Campus Rønde er i vækst og udvikling. Tager man elevtallet på skolerne: Rønde Gymnasium, Rønde Privatskole, Rønde Højskole og Efterskole, Viden Djurs, Kalø-skolerne og Jægerforbundets skole, så er elevtallet samlet set på over 1000 elever, som har deres daglige tilværelse og færden året rundt – bortset fra skoleferierne - i Rønde.

Det er jo i sig selv imponerende, og det er naturligvis også med til at skabe masser af arbejdspladser og bosætning for de undervisere, der er tilknyttet skolerne, ligesom det er med til at skabe et solidt grundlag for Rønde som handelsby.

Men hvad gør Syddjurs Kommune egentlig for at være med til at skabe en fortsat udvikling af Campus Rønde?

Som tidligere embedsmand indenfor undervisningsområdet ved jeg godt, at der i henhold til kommunalfuldmagten er grænser for, hvad en kommune kan gøre i forhold til de forskellige skoler og uddannelser, som jo er statsligt finansieret. Men selv om kommunen ikke kan gå ind i den egentlige finansiering, så kan kommunen jo godt være med til at skabe attraktive faciliteter, som gør at der fortsat er mange elever, der vil søge til skolerne i Rønde.

Gør kommunen så noget for bedre faciliteter?

Jeg var tilbage i 2013 som TRIF-formand med til at igangsætte og gennemføre anlægget af kunstgræsbanen ved Rønde Idrætscenter, netop ud fra en tænkning om, at en sådan facilitet kunne være fælles og bruges af skolerne i Rønde. Vi søgte om kommunalt tilskud til finansieringen, men fik et tilskud fra kommunen, der var så minimalt, at Foreningen Rønde Kunstgræs, som i dag administrerer banen, er nødt til at køre med forholdsvis høje priser for udlejning af banen til byens skoler og andre interessenter.

Men hvad med en svømmehal i skolebyen Rønde?

I Rønde Idrætscenters masterplan er der rent faktisk tænkt en svømmehal ind i anlægget som et flagskib, der åbner sig op mod byen. Med det elevgrundlag, som jeg har skitseret ovenfor, er der efter min mening et gedigent grundlag for at bygge en svømmehal, og når skolerne holder sommerferie, så vil en svømmehal jo alt andet lige være et godt vandland for en lang række af de turister, som gæster Syddjurs kommune i sommertiden. Der er selvfølgelig argumenter imod, nemlig at der findes svømmehaller i Hornslet, Ebeltoft og Kolind, men det tæller ikke – for det er i skolebyen Rønde, at der er brug for en svømmehal – for det er jo der eleverne er.

Så min opfordring til Syddjurs Kommune er, at man går i gang med at projektere en svømmehal og dermed skabe en ny attraktiv facilitet for skolebyen Rønde.
Et andet argument kunne også være, at Syddjurs Kommune i en netop offentliggjort DGI-undersøgelse ligger som nummer 87 ud af 98 kommuner med hensyn til antal kroner pr. indbygger der går til støtte til idrætsaktiviteter. Den kommune, hvor der bruges flest kroner er en af Københavns omegnskommuner, som topper med 2.350 kr. pr. indbygger. I Syddjurs kommune er støtten 537 kr. pr. indbygger – så hvad med at få hævet det beløb og få skubbet nogle anlægskroner i retning af en svømmehal.”

Publiceret 28 June 2017 16:05

SENESTE TV