Debat:

Arbejdsgruppe fortsætter kampen for morgensejlads med Molslinien fra Ebeltoft

Af Christian Haubuf, Gustav Wiedsvej 30, Ebeltoft - medlem af Syddjurs Byråd for Socialdemokratiet:

"Morgensejlads fra Ebeltoft og retursejlads sidst på dagen/først på aftenen.

Arbejdsgruppen med dette mål har været samlet til sit første møde.

Arbejdsgruppen består af:
Sonja Kirkegaard, Finn KrugerJohnsen, Åge Schytt, Søren Ibsen, Niels Bak Jensen, Anne Mette Tolstoy, Camilla Rønde, Ninna Thomsen og Christian Haubuf.

Mange har derudover tilkendegivet, at ville være understøttende efter behov.
Mødet var konstruktivt og resultatrettet.

Første step er at:
• Indhente faktuel viden om Molslinjens aftale med kommunen m.m.. Inklusive, hvor mange - der fra hvilke postnumre - sejler fra Århus og Ebeltoft
• Skabe kontakt til de mange interessenter, der har medlemmer der med fordel kan sejle til Odden fra Ebeltoft. Turistforeninger, erhvervsforeninger, distriktsråd, pensionistforeninger m.fl.

De positive tilkendegivelser til initiativet er mange, og der er blandt andet indkommet adskillige forslag til, at lave en underskriftsindsamling.

De indkomne forslag indgår alle i arbejdsgruppens videre arbejde. Ideer modtages fortsat gerne.

Aftalte møder i gruppen er 23/8 – 12/9 - 26/9.

På gruppens vegne - byrådsmedlem Christian Haubuf."

Publiceret 28 June 2017 14:15

SENESTE TV