Debat Syddjurs:

Tør ansatte i ældreplejen i Syddjurs tale om deres arbejdsforhold?

Af Ingrid Fisker, Bjørnevej 12, 8400 Ebeltoft:

"En af forudsætningerne for demokrati er “ytringsfrihed”, på alle niveauer.

Centerleder og sociolog Rasmus Willig gør  18.juni 2017 i Politiken opmærksom på, at hver tredje i ældreplejen frygter repressalier fra deres arbejdsgiver, hvis de udtaler sig om kritisable forhold, der går ud over de ældre (“Ansatte i ældreplejen tør ikke tale om svigt og forringelser”).

Grunden til at jeg omtaler denne artikel, er at jeg inden for den seneste måned tilfældigvis talte med en ansat i Syddjurs ældrepleje om forholdene for de ansatte.
Vedkommende var ked af en række forhold, men havde på ingen måde lyst til at gå videre med sine iagttagelser. Af frygt for konsekvenser.
Efterfølgende tænkte jeg med bekymring og måske også en anelse skepsis overfor de forhold, der blev beskrevet her.
Men da jeg læste Rasmus Willigs udtalelser i avisen, dukkede samtalen med den ansatte i Syddjurs op med fornyet aktualitet. Jeg havde jo fået et kendskab til mangel på ytringsfrihed af den værste slags.

Jeg er helt sikker på, at man ønsker det bedste for sine ansatte i Syddjurs, og derfor laver man fx trivselsundersøgelser. Men er man opmærksom på, at ansatte ikke, for alles vedkommende, tør give udtryk for egen mening? Man frygter at kunne spores. Derfor svares overvejende positivt.

Jeg vil gerne stille et spørgsmål til alle de politiske partier vedrørende de besparelser og omorganiseringer, der sker i Syddjurs: hvordan sikrer man sig, at den menige sosu'er tages med på råd ved omstrukturering/effektiviseringer, og at han/hun har ret til at ytre sig offentlig? Og tør fortælle om de ting, der ikke fungerer?"

Publiceret 25 June 2017 19:00

SENESTE TV