Debat Syddjurs:

Karakterkrav til skoler ødelægger trivsel og læring

Af Jesper Yde Knudsen, Enhedslisten, næstformand for Udvalget for Familie og Institutioner:

"Et nyt forslag vil pålægge de enkelte skoler i Syddjurs at stige 0,1 i karakter hvert år.

Jeg mener, at et overdrevent fokus på karakterer vil true en troværdig faglig bedømmelse og stå i vejen for elevernes læring.

Der er i forvejen stort fokus på karakterer i Syddjurs. Hvert år bliver de enkelte skolers afgangskarakterer offentliggjort i kvalitetsrapporter og bliver vurderet på skoler, i skolebestyrelser og i byrådets Udvalg for Familie og Institutioner.

Karaktererne på de enkelte skoler stiger og falder mellem årene. De sidste år har de været relativt høje. Det kan skyldes, at kvaliteten i undervisningen er blevet bedre. Det kan også skyldes tilfældigheder, specielt hvis vi kigger på de enkelte skoler, drejer det sig ofte om meget få elever. Men det kan også skyldes, at det er blevet nemmere at få en god karakter.

I Danmark har vi generelt en høj tiltro til, at karakteren afspejler det faglige niveau, men en lang række undersøgelser viser en øget tendens til karakterinflation. Indtil videre er det formodentligt mest gået ud over gymnasier og universiteter. En undersøgelse fra sidste år, som Berlingske foretog, viste at 16 procent af karaktererne på landets universiteter var 12-taller. Det er en stor stigning i forhold til 2007 og meget mere end de 10 procent, der ifølge den nye karakterskala burde få 12.

I forbindelse med den nye gymnasiereform vil der fra 2019 blive stillet skærpede karakterkrav for at blive optaget på gymnasiet. Dermed bliver karaktererne ekstra vigtige for eleverne i folkeskolen, og dermed stiger risikoen for karakterinflation.

En troværdig faglig bedømmelse kræver en stærk faglig lærer, der har ressourcerne til at gennemføre en undervisning af høj kvalitet og opbakning fra sin ledelse til at give lige nøjagtig den karakter, som den faglige præstation berettiger til. Et krav om at karaktererne skal stige hvert år risikerer at undergrave en troværdig faglig bedømmelse og øger dermed risikoen for karakterinflation.

Hvis man vil sikre kvaliteten på skolerne i Syddjurs og øge trivsel og læring, så skal man sørge for tidlig indsats, ordentlige arbejdsforhold, velforberedt personale, medarbejderindflydelse, færre elever i klasserne, ressourcer til inklusion, mentorordninger, psykologhjælp o.s.v.

Et overdrevent fokus på karakterer sikrer ikke kvaliteten. Det kan tværtimod stå i vejen for elevernes læring. Elever bliver f.eks. stressede, udvikler angst, lader være med at sige noget i timerne af angst for at sige noget forkert og fristes til at snyde med afleveringer. Erfaringen viser, at mange elever anvender strategier, som de tror, øger deres karakterer, men som samtidig står i vejen for deres læring.

Derfor gøres der nu i gymnasiet forsøg på at mindske karakterpresset på eleverne ved at give færre karakterer og indføre karakterfrie klasser. Drivkraften her er først og fremmest at styrke den faglige udvikling hos eleverne, fordi man har erkendt, at et overdrevent fokus på karakterer er skadeligt for elevernes læring.

Derfor mener jeg, at et centralt påbud til skolerne i Syddjurs om at øge gennemsnittet af de afsluttende karakterer vil have en negativ indflydelse på trivsel og læring, og derfor har jeg taget sagen op på byrådsmødet onsdag 21. juni 2017.

Lad os i stedet komme i gang med de tiltag som f.eks. tilstrækkelige ressourcer og ordentlige arbejdsforhold, der faktisk forbedrer læring og trivsel for børnene i Syddjurs."

Publiceret 21 June 2017 15:35

SENESTE TV