KV17 - debat Syddjurs:

En besparelse på 4 millioner. En fiks ide - hvem står bag?

Af Eigil Holm Nielsen, LO’s repræsentant i Ungdomsskolebestyrelsen:

“Der har i flere år været planlagt en besparelse på 4 millioner kr. på eftermiddagstilbuddene til børnene.
Besparelsen er blevet skubbet og skubbet til senere gennemførelse. Nu har forvaltningen indstillet et forslag til politikerne om et ændret eftermiddagstilbud til børnene.

Forslaget betyder i forhold til eftermiddagsklubberne under Ungdomsskolen:

  • at de 701 tilmeldte børn skal betale 950 kr. om måneden i stedet for de 485 kr. de betaler i dag, altså næsten en fordobling.
  • at det kompetente personale, der i dag er i eftermiddagsklubberne vil søge væk i stort antal og det nye personale skal ansættes til et timetal på kun 17 timer ugentligt. Det kan ikke kan tiltrække uddannet personale.
  • at åbningstiden stopper kl. 16 imod i dag kl. 18. Altså vil pendlerfamilierne få store problemer med deres børns tilbud fra kl. 16,00 og til de kan være hjemme fra arbejde.
De truende besparelser på eftermiddagsklubberne har nu i årevis belastet arbejdsmiljøet for de ansatte. Det har betydet at flere kompetente og populære medarbejdere har søgt andet arbejde i kommuner, der tilbyder en bedre tryghed i ansættelsen.
Nu ligger der et forslag, der øger usikkerheden, og hvis der ikke bliver en politisk afvisning af besparelsen nu, så må man forvente, at de fleste medarbejdere siger op i løbet af efteråret.

Forældre til de 701 tilmeldte børn har også levet i stor usikkerhed, og nu kan de frygte en merbetaling på 465 kroner månedligt pr. barn, og en usikkerhed om forholdene for deres børn fra de får fri fra skolen og til forældrene når hjem fra arbejde.
Hvilket politisk parti vil tage ansvaret for de forringede vilkår og øget økonomisk belastning for pendlerfamilier?
Hvilket politisk parti vil stå på mål for det forslag, forvaltningen nu har lagt frem?

Der er kun en fornuftig løsning på situationen, nemlig, at et politisk flertal hurtigt afviser besparelsen på de 4 millioner kroner.
Dem der ikke vil det, skal stilles til ansvar i den kommende kommunale valgkamp.”
 

Publiceret 15 June 2017 22:00

SENESTE TV