Arkivfoto

Arkivfoto

Debat Syddjurs:

Det må være en forglemmelse kære byråd og især Venstre

Af Peter Gradman, Tornskadevej 30, 8400 Ebeltoft - medlem af bestyrelsen for Grundejerforeningen Skelhøje Plantage:

"Jeg er meget skuffet over, at kommunalbestyrelsen (Syddjurs Byråd, red.) har droppet privatiseringen af private fælles veje, uden samtidig at have taget stilling til de veje i kommunen, der i forvejen er private fælles veje.
Jeg bor i et område med private fælles veje, hvor vi selv betaler for al vedligeholdelse, både hvad angår vejbelægning, lys på vores fartdæmpende foranstaltninger og snerydning, dette samtidig med at jeg/vi er med til at betale for andre villaveje, uden trafikal betydning.
I vores område er vi 210 parceller, og vi har i alt 10,5 kilometer veje, der i overvejende grad er uden trafikal betydning for andre end dem der bor i området.
Men strækningen fra Boeslumvej til Tornskadevej hedder Fuglekongevej, og den er også vores ansvar og udgift. I kraft af, at det er den bredeste vej vi har, udgør den en forholdsvis stor procentdel af det samlede vejareal. Den anvendes flittigt af trafikanter, der ikke bor i vores område, til kørsel til og fra Ebeltoft by, herunder specielt til Kiwi og genbrugspladsen.
Så mit spørgsmål er, hvor er det rimelige i, at vi selv skal betale og samtidig være med til at betale for andre private fælles veje? Som skatteborger er jeg/vi således med til at betale for vejene i f.eks. Blomstervænget, samtidig med at vi selv betaler for vores egne veje
Samtidig har vi store problemer med, at Fuglekongevej i perioder er oversvømmet, og hvis ikke der kan findes en løsning med dræning af de omkringliggende private landbrugsarealer, så står vi overfor store omkostninger til at hæve vejen.
Vi har drøftet, om det er muligt simpelthen at lukke vejen og lade vand være vand, men det er ikke sandsynligt, at vi kan få kommunalbestyrelsens tilladelse – vi bestemmer nemlig ikke selv, selvom vi selv skal betale.
Mit forslag er derfor, at kommunen enten tilbyder at overtage den konkrete strækning eller i det mindste åbner mulighed for, at der kan søges tilskud til konkrete vedligeholdelsesarbejder.
Privat er jeg medlem af Venstre, men jeg føler mig ærlig talt ikke særligt godt repræsenteret."

Publiceret 15 April 2017 17:34