Plan:

Nationalparken er åben for input

Nyt planforslag for Nationalpark sendt i offentlig høring

Efter seks offentlige møder, hvor lokale borgere som bor og arbejder i området omkring Nationalpark Mols Bjerge har haft mulighed for at komme med indspark og forslag til fremtidens nationalpark, er et forslag til en nationalparkplan for 2018-2024 endelig blevet sendt i offentlig høring.

I kølvandet på de offentlige møder sidste år har nationalparken modtaget 161 forslag, som har haft betydning for udformningen af planens indhold, som nu skal igennem møllen én gang til.

Kan påvirke planarbejdet

Planforslaget indeholder en meget detaljeret beskrivelse af konkrete projekter, der skal realiseres over de næste seks år.

Man har lige nu mulighed for at påvirke planarbejdet ved at indsende høringssvar senest tirsdag 6. juni 2017. Der vil i den indeværende høringsperiode for forslaget til ny nationalparkplan blive holdt to offentlige møder. På disse møder bliver planforslaget præsenteret, og der vil være en detaljeret gennemgang af henholdsvis natur- og kulturemner, friluftsliv og erhvervsemner.

Møderne foregår mandag 27. marts og mandag 22. maj Begge møder bliver holdt på Jagtslottet, Grenåvej 12, 8410 Rønde fra kl. 19-21, hvor alle er velkomne.

Borgerne glade for parken

Arbejdet med at sætte nye mål for fremtiden bygger helt naturligt oven på de resultater, Nationalpark Mols Bjerge allerede nu er kommet i mål med.

Vigtigst er det måske at nævne, at Nationalparken i sin første planperiode er blevet sikkert forankret i lokalområdet.

En ny Epinion-undersøgelse viser, at borgerne gennem den første seks-årige planperiode fra 2012 til 2018 er blevet betydeligt mere positive over for Nationalparken end ved oprettelsen.

I dag er der ifølge undersøgelsen kun nogle få procent borgere, der er negativt stemt over for Nationalparken. Derimod er hele 93 procent af borgerene positive (73 procent) eller neutrale (19 procent) over for Nationalparken.

  • Høringssvar sendes pr. mail til mols@danmarksnationalparker.dk eller med almindelig post til Nationalpark Mols Bjerge, Grenåvej 12, 8410 Rønde
  • Fristen for modtagelse af høringssvar er tirsdag 6. juni
  • Find forslaget til nationalparkplan på nationalparkmolsbjerge.dk 
  • Planforslaget er udsendt til lodsejere, som ejer mere end 1 ha jord inden for Nationalparken

Publiceret 16 March 2017 15:13

Lokalavisen Folkebladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Folkebladet
SENESTE TV