Kommentar:

Menneskefrygt og fløjtespillere

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

"Det vakte opsigt på de sociale medier, at formand for Udvalget for Familie og Institutioner, Per Zeidler, følte sig kaldet til både at undre sig og være skuffet over, at Kolind Centralskoles afgåede skoleleder benyttede sin sidste dag på skolen til at skyde på Syddjurs Kommunes skolechef.

Zeidlers udvalgskollega, Enhedslistens Jesper Yde Knudsen, var en af dem, der direkte kritiserede sin udvalgsformand for at fare i blækhuset.

Jesper Yde Knudsens udtrykte betænkelighed ved, at en politiker går ud og kritiserer en offentlig ansat for at sige sin mening.

Enhedslistens enlige medlem af Syddjurs Byråd afslørede endog, at partiet er ved at undersøge mulighederne for, at Syddjurs Kommune kan indføre en såkaldt whistleblowerordning for sine ansatte.

Der hverken kan eller skal stilles spørgsmålstegn ved skoleder Morten Fjords ret til at ytre sig, som han har gjort i den konkrete sag.

Hvad det eventuelt får af følger for hans fremtidige arbejdssituation og muligheder for at få et nyt lederjob, må han naturligvis selv stå på mål for. Det må man formode, at han har tænkt over.

Man kan være enig eller uenig med Morten Fjord, men at anfægte mandens ret til at sige, hvad han mener, kan der ikke stilles spørgsmålstegn ved.

Det er tværtimod velgørende, at en offentlig leder går ud i det offentlige rum med kritik.

Det er vel også forståeligt, at der så kommer et modtryk fra systemet. Hvis udvalgsformanden ikke havde reageret på Morten Fjords kritik af skolechefen med en forsvarstale for denne.

Hvad havde så været konsekvensen? Når man tier, så samtykker man.

Syddjurs Kommune har ikke brug for en whistleblowerordning for sine ansatte.

Derimod har man brug for, at flere tager bladet fra munden som Morten Fjord uden, at det får konsekvenser.

Søren Kierkegaard talte om menneskefrygten som en af ulemperne ved demokratiet.

En whistleblowerordning i Syddjurs vil være et knæfald for de i systemet, der har en interesse i at spille på denne menneskefrygt."

Publiceret 09 February 2017 17:00

Lokalavisen Folkebladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Folkebladet
SENESTE TV