Kasper Bjerregaard (V)

Kasper Bjerregaard (V)

Debat Norddjurs:

Mener SF, at nye lån er vejen til at hæve normeringen i daginstitutionerne, Jytte Schmidt?

Af Kasper Bjerregaard (V), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"Jytte Schmidt angriber Lars Østergaard og dermed Venstre for at løbe fra sit ansvar. Man må forstå, at det er for billigt at påpege, at der ikke er økonomi til at løfte normeringen på daginstitutionsområdet. 
Læs også: Debat Norddjurs: Hvilke daginstitutioner og skoler vil I lukke, Venstre?
I Venstre er vi fuldstændigt enige med SF. Normeringen på daginstitutionsområdet er for dårlig og vi har sammen med et enigt B&U-udvalg allerede taget initiativ til at synliggøre, hvad der kræves for at få normeringen gjort bedre. Samtidig er vi kommet med et bud på en ny og mere enkelt model til fordeling af midler på daginstitutionsområdet. Så vi er absolut i arbejdstøjet. 
Men som politikere har vi desværre begrænsede muligheder, fordi Norddjurs Kommunes økonomi er så dårlig som den er og fordi vi fortsat bruger pengene forkert.    
I det netop vedtagne budget – som Venstre ikke er en del af - mangler der cirka 50 mio. kroner, hvis vi skal leve op til kommunens økonomiske politik. Det klarer man med at optage nye lån. Så går det lige et år mere. 
Lægger man denne usunde udvikling sammen med det faktum, at kommunen nu har en negativ kassebeholdning på 45 mio., så står det vist klart for enhver, at kommunen mangler penge og at økonomi bør prioriteres. 
SF ville i forbindelse med budgettet gerne bruge flere penge på institutionsområdet – det er jo med Jytte Schmidts ord et spørgsmål om at prioritere. Men hvor er prioriteringen, hvis man bare vil blive ved med at bruge flere penge end man har? Mener SF, vi bare skal fortsætte med at optage nye lån for at få kommunen til at hænge sammen? Hvor længe regner SF med, vi kan blive ved med det? 
I Venstre har vi erkendt, at der i den kommende periode skal tages hårde beslutninger, hvis kommunens økonomi skal rettes op. Vi har peget på, at det blandt andet kan ske ved at kigge på skolestrukturen. Indtil videre står vi rimeligt alene med ønsket om at rette op på økonomien. Så vi må se på, mens økonomien i Norddjurs Kommune fortsætter sin negative udvikling og vores råderum bliver mindre og mindre. 
Men mon ikke økonomi bliver en del af valgkampen frem mod KV17? Så er det ikke kun Venstre, der skal komme med bud på, hvor der kan tilpasses."

Publiceret 09 December 2016 19:00