Kommentar:

Lige linje fra Jan Petersen til Aksel H.

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

Norddjurs borgmester Jan Petersen (S) har efter sidste uges kommunalbestyrelsesmøde måttet opleve noget, der ligner en shitstorm på de sociale medier: Diktatorisk, enevældig, manipulerende ... lyder karakteristikken af kommunens førstemand. 
Hvis han har nikket ja til den skrivelse, som den socialdemokratiske Norddjurs ledelse i starten af august 2016 sendte til samtlige daværende medlemmer af gruppen i kommunalbestyrelsen med en klar besked om at rette ind, ellers fik det konsekvenser for deres opstilling til næste kommunalvalg, er er han ingen af delene.
Så har han fejlet totalt og udstillet sig selv i en grad, der vækker mindelser om god gammeldags autoritær socialdemokratisme, når den var værst.
Men han er ikke hverken manipulerende eller enevældig, fordi han formår at overbevise et stort flertal i kommunalbestyrelsen om, at bestyrelsen i Grenaa Havn A/S, som Norddjurs Kommune ejer, skal have mandat til, at Grenaa Havn kan gå videre med planerne om at realisere et vindmølleprojekt nord for havnen.
Det vil være, det samme som at sige, at det store flertal, der stemte for beslutningen, er en gruppe lokalpolitiske svagpissere med rygrad som en regnorm. 
Helt konkret blev der sagt ja til (med stemmerne 20-7), at de medlemmer af kommunalbestyrelsen, Jan Petersen (S), Hans Husum (V) og Inger K. Andersen (DF) som er udpeget til at sidde i Grenaa Havns bestyrelse, nu kan arbejde for realiseringen af projektet, sammen med den kommercielle del af havnebestyrelsen. 
Det er staten som er myndighed på projektet, og det bliver også den danske stat som skal stå på mål for den kommende VVM-undersøgelse. 
De, der synes, at Jan Petersen optræder som en Lille Napoleon, bør læse tidligere Syddjurs borgmester Vilfred Friborg Hansens fine værk om Jan Petersens partifælle, tidligere Grenaa borgmester Aksel H. Hansen (1946-1976), så vil de forstå, hvorfor Jan Petersen tidligt og silde ynder at fortælle, at Norddjurs er en produktionskommune. 
Det ligger simpelthen i Norddjurs borgmesterens sociale DNA, som det gør i den socialdemokratiske partiforening i Grenaa, at arbejdspladser er øverste punkt på hans dagsorden, som det var det for Aksel H. Hansen, som i 1960'erne gjorde Grenaa berømt for evnen til at skaffe produktionsarbejdspladser til byen - næsten koste, hvad det ville. 
Aksel H. Hansen havde imidlertid i starten af 1970'erne ingen forståelse overhovedet for konsekvenserne af forurenende produktionsarbejdspladsers indvirkning på det omgivende miljø, og det faldt han på. 
En af de, der hurtigt så, at bykongen var på vej ud af en forkert tangent, var en ung socialdemokrat ved navn Jan Petersen. 
Jan Petersen vil nu her, hvor han er kommet til skelsår og alder, hævde, at han tager hensyn til miljøet, fordi havvindmøller godt 800 meter fra kysten producerer grøn energi og overholder dansk lovgivning. 
Han har ikke påstået, at det aktuelle projekt vil tilføre de 700 arbejdspladser, som det har stået i overskrifterne forud for sidste uges kommunalbestyrelsesmøde. 
Han har til gengæld sagt, at gør man ikke noget, så kommer der ingen arbejdspladser. Endvidere, at fuglen er fløjet (læs vindmølleprojektet), hvis man ikke tager det, som det er beskrevet. 
Det er sådan, det er, forsikrer Norddjurs borgmesteren, der accepterer, at han som socialdemokrat må respektere privatkapitalismens love i håb om, at det kaster arbejdspladser af sig, og det må andre også gøre - ellers er fuglen fløjet videre til andre destinationer, der er mindre villige til at være betænkelige. 
Spørgsmålet for Jan Petersen er nu, om den shitstorm, der er rejst imod ham, for ikke at tage hensyn til de borgere, som vil blive berørt af vindmøllerne, bliver så barsk, at det vil koste ham og partiet? 
Det kostede forgængeren Aksel H. Hansen, at han ikke havde forståelse for de kritikere, der var betænkelige ved de miljømæssige forhold. 
Det kanogså  koste Jan Petersen og Socialdemokraterne, at de før sommerferien kom til den erkendelse, at alle vindmølleplaner på land skulle skrottes til fordel for en ny grøn strategi, som skal udtænkes i tæt dialog med borgerne, for så her efter sommerferien at spille med vindmølle-musklerne igen, nu blot ude på havet, men kun 852 meter fra kysten, og så i tilgift tegne et billede af et parti, hvor ledelsen er nødt til at sende 'kammeratlige breve' ud til partifællerne i kommunalbestyrelsen for at sikre korpsånden - uden held.
Jan Petersen har sagt til sine kritikere, at han gerne vil dialogen. Der venter ham et stort stykke arbejde, for vindmøller ved Grenaa Havn bliver et tema i resten af denne kommunalbestyrelses periode.
 
 

Publiceret 30 August 2016 06:30