Kasper Bjerregaard (V)

Kasper Bjerregaard (V)

Debat - Norddjurs:

Omprioriteringsbidraget er ikke roden til alle Norddjurs Kommunes økonomiske problemer

Af Kasper Bjerregaard (V), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"Hvad der er sølle skal jeg ikke kommentere, men jeg vil gerne starte med at slå fast, at jeg er enig med Borgmesteren i, at omprioriteringsbidraget kan være en udfordrende størrelse for kommunerne. Det kan gøre vores budgetlægning lidt mere besværlig, men det kan jo samtidig – som borgmesterne selv skriver - betyde, at vi kan […] identificere problemer og fejl, så vi ved hvad vi gør” […], hvilket vel egentlig er en positiv og sund proces. 
Læs også:
Debat Norddjurs: Et sølle angreb, Lars Østergård
Debat Norddjurs: Sølle at give Folketinget skylden - Jan Petersen
Men når man fralægger sig ethvert ansvar for kommunens samlede økonomi, så ophører enigheden desværre. 
Vi oplever i øjeblikket, at alle besparelser kan forklares med omprioriteringsbidraget. Uanset om det er besparelser på asfalt, skoler, kultur eller andet – det er alt sammen omprioriteringsbidragets skyld. 
Borgmesteren skriver, at han blot fremlægger kendsgerningerne – men er det nu alle kendsgerninger der lægges frem? 
Der er rigtignok vedtaget et omprioriteringsbidrag, der inddrager penge fra kommunerne, men efterfølgende tilbageføres nogle af pengene i forbindelse med kommuneaftale og og finanslov til kommunerne. Blot tilbageføres de med et krav om, hvad pengene skal bruges til; altså en prioritering af pengene. 
I 2016 betyder det, at Norddjurs kommune netto mister 0,2 procent af den samlede ramme; altså hver gang vi har 100 kr. skal vi netto aflevere 20 øre til staten. Det bør ikke vælte budgettet. 
Den 17/3 2016 besluttede Folketinget, at hele det indeholdte beløb i 2017 tilbageføres til kommunerne. Budgettet i 2017 kan således heller ikke direkte væltes af omprioriteringsbidraget. 
Vi ved ikke, hvad pengene bliver målrettet til, og det kan selvfølgelig give lidt udfordringer i forbindelse med budgetlægning, men man plejer ellers at være frisk nok med at budgettere med usikre indtægter. Der ligger således årligt 36,7 mio. kroner i budgettet som vi ved er et midlertidig tilskud, men som nu indgår som en fast indtægt fremover. Vi må håbe, det viser sig at være korrekt ellers har vi langt større udfordringer end omprioriteringsbidraget, og de må siges at være selvforskyldte. 
At kritisere V for ikke at stille ændringsforslag til budget 2016 virker lidt billigt. I den budgetaftale flertallet indgik, fremgår det, at man afskriver sig retten til at stemme for fremsatte ændringsforslag. Det ville således være totalt spild at bede forvaltningen regne på alternativer, der med sikkerhed ikke kunne vedtages. Forvaltningen har vist travlt nok i forvejen. 
Som kommune lever vi med de rammer, som sættes fra Folketinget. De kan nogen gange give udfordringer, men vi har også selv et ansvar, vi skal tage på os." 

Publiceret 04 May 2016 17:15