Fred:

Der er et klart alternativ til KRIGEN

Rønde Højskole og den djurslandske venstrefløj inviterer til offentligt møde om fredelig konfliktløsning og ikke-militær dansk forsvars- og sikkerhedspolitik

Af
Af Lars Norman Thomsen

?”Konflikter er uundgåelige og vold altid en mulighed” siger en af initiativtagerne til tirsdags aften møde på Rønde Højskole, Hasse Schneidermann, fra den lokale fredsgruppe Djursfred.

”Derfor er evnen og viljen til fredelig konfliktløsning en vigtig kompetence. Danmark har i de seneste år fået mange erfaringer med krigsførelse, men åbenlyst mistet tidligere tiders ry og kompetence som fredselskende land. Mistet evnen til fredelig og ikke-militær konfliktløsning, som ellers har været en dansk og nordisk tradition.”

Offentligt møde

Med SFOF i spidsen inviterer lokale organisationer til offentligt møde om fredelig konfliktløsning og ikke-militær dansk forsvars- og sikkerhedspolitik på Rønde Højskole tirsdag 29. marts.

Med udgangspunkt i tidligere og igangværende voldelige konflikter og krige i verden fokuserer mødet på, hvordan man kan forebygge volden og hvordan man kan afslutte voldelige konflikter og krige uden at lægge kimen til nye.

En dag om fred

Det offentlige møde er sidste del af en hel dag om fred på Rønde Højskole.
Forud for det offentlige møde har de to oplægsholdere, Jørn Boye Nielsen, formand for bestyrelsen i NGO fredstænketanken Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) og Isabel Bramsen, Ph.d. studerende i Centre for Resolution of International Conflicts, CRIC, KU og i øvrigt formand for RIKO, sammen med lærere og elever på højskolen arbejdet sammen i workshops for at finde ud af, om man kan bruge erfaringer med fredelig konfliktløsning i dagligdagen som inspiration til forståelsen af politiske og internationale konflikter.

Abstrakt for de unge

”For de unge på Højskolen virker spørgsmålet om krig og fred i den store verden underligt abstrakt og langt fra deres egen virkelighed,” siger højskoleforstander Birgit Fuglsbjerg.

”Og da både det at omgås hinanden på fredelig vis i dagligdagen og faget international politik er en del af undervisningen på skolen, glæder det mig at kunne være medarrangør af fredsdagen.”

Professor bag

De to oplægsholdere har begået den seneste nye danske bog ”International konfliktløsning” sammen med professor Vibeke Vindeløv.

  • Det offentlige møde begynder klokken 19
  • Arrangører: Rønde Højskole, SFOF Djursland, SF Djursland, Enhedslisten Djursland, Djursfred, og LO Djursland

Publiceret 21 March 2016 15:32

Lokalavisen Folkebladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Folkebladet
SENESTE TV