Biograf:

Kom-Bi går til forhandlinger med Syddjurs Kommune med åbent sind

Kom-Bi’s bestyrelse fik af generalforsamlingen mandat til at snakke fremtid med kommunen, der har spillet ud med et forslag om at omdane biografen i Hornslet til en selvejende institution

Af
Af Lars Norman Thomsen

?Selvejende institutioner er blevet et mantra i Syddjurs Kommune i idræts- og fritidslivet.

Det har man kunnet konstatere på idrætshallernes område, hvor det efterhånden kun er et fåtal af hallerne, som fortsat har kommunal status.

Nu bliver mantraet måske også udstrakt til kulturlivet, fordi Syddjurs Kommune gerne ser, at den kommunale biografbygning, der huser Biograf- og Kulturhuset Kom-Bi, overgår til at blive en selvejende institution ud i en ikke så fjern fremtid.

Sonderinger startet

De første sonderinger mellem Syddjurs Kommune og bestyrelsen for Foreningen Kom-Bi, der står for den daglige drift af Biograf- og Kulturhuset, startede i efteråret 2015.

De fortsatte i januar 2016, hvor Kom-Bi's bestyrelse mødtes med embedsmænd fra de øverste lag i kommunen.
Det kunne Kom-Bi's bestyrelsesformand Henrik Okkels fortælle de 25-30 fremmødte på sidste uges generalforsamling.
Her fik bestyrelsen mandat til at indlede forhandlinger med Syddjurs Kommune “om en eventuel fremtidig nyordning for Kom-Bi”.

Men kun under forudsætning af, “at en nyordning samlet set vil stille Kom-Bi økonomisk bedre, end det har været tilfældet siden 2006 (ved kommunesammenlægningen, red.).”

Med åbent sind

“Vi vil nu gå til egentlige forhandlinger med Syddjurs Kommune med åbent sind med dette mandat fra generalforsamlingen i ryggen,” konkluderede Henrik Okkels, der samtidig ikke lagde skjul på, at han forventer, at der bliver tale om længerevarende forhandlinger med kommunen, fordi flere forhold omkring Kom-Bi's økonomiske situation skal afklares detaljeret.

I henhold til Foreningen Kom-Bi's vedtægter vil en nyordning, som medfører opløsning af foreningen, skulle godkendes af to ekstraordinære generalforsamlinger.

Lån trækker tænder ud

For mere end 16 år siden blev Kom-Bi's bestyrelse bedt om at optage et lån på 2,7 mio. kroner af den daværende Rosenholm Kommune til restfinansiering af kommunens ejendom på Nyvej 3 i Hornslet.

Det har siden da medført en årlig belastning af økonomien i Biograf- og Kulturhuset på cirka 280.000 kroner i renter og afdrag (2015-tal).

En udgiftspost, der næsten udhuler det årlige, pristalsregulerede tilskud fra Syddjurs Kommune, som i 2015 var på små 314.000 kroner.

“Det gør det hulens svært at disponere, når vi hvert år har en udgift i denne størrelsesorden,” forklarede Henrik Okkels på generalforsamlingen.

Her slog flere til lyd for, at den bedste og mest fremtidssikrede model for Kom-Bi vil le være, at Syddjurs Kommune gik ind og betalte lånet ud.

Underforstået - så vil Kom-Bi komme ud af en økonomisk klemme og have rum til at foretage nye investeringer i husets fremtid.

Lånet bliver en hurdle i de kommende forhandlinger, og det samme bliver, at Kom-Bi løbende over tid har foretaget investeringer i anlæg i den kommunale bygning. Det fremgår af aktiv-siden i regnskabets balance.

Byrådet har hvert år nikket ja til regnskabet uden bemærkninger.

Publiceret 11 March 2016 20:03

Lokalavisen Folkebladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Folkebladet
SENESTE TV