Debat:

DF sikrede elforbindelse til Anholt

Af Peter Skaarup, MF. Gruppeformand for Dansk Folkeparti:

"Da Anholt Havmøllepark for nylig blev indviet, fokuserede mange medier på, at parken er et dyrt bekendtskab for elforbrugerne. Det ene øjeblik skriver mange medier om, at der ikke er nok alternativ energi. Det næste øjeblik købes denne energi så for dyrt. OK, det er rigtigt, at parken koster mange penge. I DF erkender vi vores medansvar for beslutningen om at etablere en af verdens største vindmølleparker, som kan forsyne 400.000 husstande med elektricitet.
Midt i snakken om de høje elpriser kom det ikke helt frem, at projektet har skabt vigtige arbejdspladser i Jylland og ikke mindst Norddjurs. Og kun ganske få ved, at det derudover var DF, som ønskede at betænke Anholts cirka 160 fastboende i juni 2006 midt i den hektiske slutfase i Christiansborg-forhandlingerne om vindmølleparken.
I DF tænkte vi lokalt, da vi forhandlede nationalt. Efter først at have sonderet terrænet uformelt blandt beboere på Anholt, vidste vi, at en del anholtere gerne ser øens nuværende dieselgeneratorer udskiftet med en opkobling til vindmølleparkens elnet.
Der var en vis skepsis mod forslaget på grund af prisen. Men DF holdt fast. For anholterne vil opkoblingen betyde en mere konstant elforsyning. Øens generatorer har det med at brænde ned, når tusinder af turister gæster øen om sommeren, så vores forslag endte med at få støtte fra de øvrige forligspartier.
Opkoblingen giver muligheder. Rundt om i Europa ser man, hvordan små øsamfund, eksempelvis Azorerne og Madeira, med EU’s accept nyder skatte- og momsbegunstigelser.
Hvorfor ikke gøre det samme i Danmark? Måske kunne man via vindmølleparken med tiden lave en el-begunstigelse for Anholt og andre ø-samfund? Måske kunne en lav elpris være med til at tiltrække små virksomheder og dermed sikre erhvervsevnen i nogle af Danmarks mest isolerede og derfor mest sårbare ø-samfund? Til gavn for os alle og uden at naturskønheden af den grund må lide skade.
Da Helle Thorning-Schmidt (S), Fritz Schur og de andre honoratiores for nylig ceremonielt indviede Anholt Havvindmøllepark, var der udover færgepersonale så vidt vides ingen anholtere til stede. Det er vel OK, hvis blot man fremover sikrer sig, at de jyske nærområder og Anholt får fuld nytte af vindmølledriften derude midt i Kattegat."

Publiceret 20 September 2013 11:50

SENESTE TV