Den lokale landmand, svineavler Peter Pedersen, Sjørup, har nu telefonisk meddelt Lemvigegnens Landboforening, at der ikke kan opstilles vindmøller på hans jord.

Den lokale landmand, svineavler Peter Pedersen, Sjørup, har nu telefonisk meddelt Lemvigegnens Landboforening, at der ikke kan opstilles vindmøller på hans jord.

Vindmøller:

“Omsonst at indkalde til møde”

Gårdejer Peter Pedersen, Sjørup, meddelte fredag pr. telefon Lemvigegnens Landboforening, at han ikke er med i vindmølleprojektet ved Sivested Mark

Af
Af Lars Norman Thomsen

"Jeg ringede til Lemvigegnens Landboforening i fredags, hvor jeg som lovet fortalte dem, at jeg ikke vil have vindmøller stående på min jord," fortæller gårdejer Peter Pedersen, Sjørup.
På et nabomøde for 14 dage siden, hvor borgerne i Sjørup var samlet for at diskutere det planlagte vindmølleprojekt med syv 150 meter høje vindmøller ved Sivested Mark, som Lemvigegnens Landboforening har ansøgt Syddjurs Kommune om lov til at realisere - tilsyneladende på vegne af en række ikke nærmere navngivne investorere, forklarede Peter Pedersen, at han på baggrund af naboernes modstand mod vindmølleprojektet, ville kontakte Lemvigegnens Landboforening for at melde hus forbi.
Af projektbeskrivelsen fremgår det ellers, at Peter Pedersen på sin jord skulle have opstillet halvanden af de store vindmøller, men det erfarede han først, da han læste ansøgningen.

Stop lige en halv

"Den medarbejder fra Lemvigegnens Landboforening, jeg talte med, kunne fortælle mig, at der snarest vil blive indkaldt til et møde for både naboer og de seks lodsejere, der er udset til at skulle have vindmøllerne stående," fortæller Peter Pedersen.
"Han sagde, at jeg skulle slå koldt vandt i blodet, for når projektet blev præsenteret, og de gik op for naboerne, at de kan købe anparter i vindmøllerne, så vil de blive omvendt. Der er jo penge i det for alle parter, som han sagde."
Argumenter, der imidlertid prellede totalt af på gårdejeren fra Sjørup.
"Jeg fortalte den pågældende, at det vil være omsonst at indkalde til et møde. Naboerne vil ikke have de møller stillet op og det uanset, om de får anparter i dem eller ej."
Peter Pedersen afsluttede samtalen med at fastholde sit nej til, at der rejses vindmøller på hans jord.

Kun konsulent

Lokalavisen talte fredag med Bo Hansen, tidligere lokal landbrugsrevisor med bopæl i Nødager. Nu bor han i Langå, og han står opført i ansøgningen som initiativtager til vindmølleprojektet sammen med gårdejer Niels Henrik Sørensen, Kirstinesminde ved Sjørup.
Sidstnævnte vidste - ligesom Peter Pedersen - dog ikke, at han på sin jord var udset til at skulle have to vindmøller stående. Niels Henrik Sørensen har tidligere over for Lokalavisen fastslået, at han ikke vil deltage i projektet.
"Jeg er kun en slags konsulent, som jeg er det på lignende projekter," forklarede Bo Hansen til Lokalavisen.
Han benægtede, at han var initiativtager til projektet, men kunne ikke oplyse, hvem der så havde bedt Lemvigegnens Landboforening om at producere ansøgningen.
"Der kommer et møde, som vil gøre alle klogere," bekræftede Bo Hansen dog uden i øvrigt at kunne sætte hverken mødedato på eller fortælle, hvem der vil indkalde til mødet.

null

Publiceret 27 May 2013 20:50