Kommuner får et digitalt løft

Der er fokus på digitalisering i kommunerne. På Gl. Estrup mødtes Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner med lokale virksomheder for at føle hinanden på tænderne

Af
Af Nicole Wolter

Udenfor skinner solen på Gl. Estrups røde mure. Indenfor sidder tre fokusgrupper i intens diskussion.
Det er kommunalt ansatte fra tre kommuner, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov, og en række erhvervsfolk fra lokale virksomheder, der taler om, hvordan kommunerne kan gøre livet lettere for erhvervslivet med digitale løsninger.
Det sker som led i EU-projektet Egoprise. Det er Viden Djurs i Grenaa, der er tovholder og sørger for, at det danske resultat kommer på tryk i en rapport og bliver kommunikeret til andre involverede lande i Østersø-regionen.

Kan papir erstattes?

Måske. Det papirløse samfund banker på, men ønsker virksomhederne, at deres kommunikation med kommunerne foregår via internettet?
Det er der et bud på senere på dagen, der er ved at gå på hæld.
Mødedeltagerne er inddelt i tre grupper, der hver især er nået frem til nogle konklusioner.
De har arbejdet med emner som digitale indkøbsmanualer, digitaliseret byggesagsbehandling og kommunernes erhvervshjemmesider.
Nu deler grupperne deres konklusioner med hinanden under en fælles fremlæggelse, hvor en deltager pludselig spørger:
"Kan digitale løsninger erstatte papir og dialog?".
Han holder en kunstpause og svarer så selv:
"Måske papir, men aldrig dialog mellem mennesker".

En fælles forståelse

Projektleder Tove Ingerslev har fået meget at arbejde videre med, men er også glad for, at kommuner og virksomheder synes inspirerede.
"Det lokale udbytte af dagen skal gerne blive, at vi i sidste ende får bedre digitale løsninger", siger hun.
Og det er allerede på vej, fortæller Bo Kristensen, erhvervskoordinator i Syddjurs Kommune.
"Vi arbejder allerede i kommunerne med digitale løsninger. Vi har i dag fået inspiration til den videre proces", siger han.
Lene Bachmann, erhvervskonsulent i Norddjurs Kommune, glæder sig over samarbejdet.
"Dialog er vigtigt. I kommunerne tror vi ofte, at vi ved, hvad virksomhederne tænker", siger hun og fortsætter:
"Det her møde giver vores medarbejdere en forståelse for, hvordan slutbrugerne tænker. Omvendt er jeg også overbevist om, at virksomhederne får bedre forståelse for vores arbejde", siger Lene Bachmann.

Digitalt indkøb på vej

I Favrskov Kommune er de allerede langt med at udvikle en digital indkøbsservice, hvor mindre virksomheder kan få kommunen som kunde i de tilfælde, hvor en opgave ikke skal udbydes i licitation.
Det er især overblikket, der er vigtigt, fortæller Inger Nehm, der er erhvervskoordinator i Favrskov Kommune.
"Behovet for overblik er stort. Der indkøbes ofte decentralt f.eks. ude i en børnehave. Her skal de kunne se, hvilke virksomheder vi handler med, og om der eksempelvis er tilbud på fastelavnsboller. Det er svært at få det ud til alle de eksterne indkøbere", fortæller Inger Nehm.

Fakta om EU-projektet

EU-projektet Egoprise går ud på at undersøge, hvordan de kommunale digitale services kan gøres bedre for at hjælpe små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne. Projektet har partnere i alle landene omkring Østersøen. I Danmark er tovholderen Viden Djurs i Grenaa. De tre kommuner, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs, deltager i projektet. De danske indsatsområder er: En digital indkøbsmanual En digitaliseret byggesagsbehandling En opgradering af kommunernes erhvervsservice på deres hjemmesider

Publiceret 31 August 2010 11:00

SENESTE TV