Debat Norddjurs: Politikernes ansvar at Norddjurs økonomien er kørt ud over afgrunden

Af
Kasper Bjerregaard (V)

Norddjurs Kommunalbestyrelse:

”Som politiker skal man virkelig have en begrænset evne til at forstå grundlæggende kommunale fakta, hvis man ikke har kunnet se, at det gik den forkerte vej. ”

Sådan kommenterer Professor Per Nikolaj Bukh den rapport, som KL netop har udarbejdet for Norddjurs kommune (Jyllandsposten 5. november 2018). Samtidig har Norddjurs kommunes Borgmester frikendt sig selv for alt ansvar (Jyllandsposten 2. november 2018).

Man må undre sig: Hvordan kan konklusionerne være så forskellige?

Det er helt korrekt, at man i rapporten kan læse, at ansvaret for fejlberegningerne på arbejdsmarkedsområdet skal findes i forvaltningen.

Men læser man hele rapporten og gennemgangen af den samlede økonomistyring i Norddjurs kommune, så tegner der sig et helt tydeligt politisk ansvar.

Blandt flere forhold peges der på, at kassebeholdningen i Norddjurs over årene har været dramatisk faldende mens den hos landets andre kommuner har været støt stigende. Det skyldes ifølge rapporten ”…. at serviceniveauet i sammenligning med resten af landet har været stigende de senere år.” Ansvaret for det er politisk.

Videre konstateres det i rapporten, at Norddjurs kommune i 2011 havde serviceudgifter, der svarede til landsgennemsnittet ”…mens udgifterne ligger betydeligt over landsgennemsnittet i regnskab 2017.” Ansvaret for det er politisk.

Når KL skal konkludere, lyder det: ”Der er imidlertid ikke noget i befolkningsudviklingen, som umiddelbart synes at kunne forklare udgiftsopdriften i serviceudgifterne i Norddjurs Kommune sammenlignet med resten af landet. Snarere tværtimod.”. Ansvaret er politisk.

Historien om Norddjurs Kommunes økonomi er således en historie om en politisk ledelse, der enten ikke har villet eller ikke har kunnet styre økonomien. Hvad der er værst må borgerne afgøre.

Bl.a. Venstre har gentagne gange peget på, at økonomien var på vej mod afgrunden.

Vi fik desværre ret.

Med KL rapporten i hånden har vi nu fået bekræftet, at Norddjurs på grund af manglende styring og lederskab er blevet bragt i en så sårbar position, at en beklagelig fejl på et enkelt område desværre har fået det samlede korthus til at ramle.

Ansvaret for dette er entydigt politisk.

PS. Skulle du have lyst til at læse hele historien og danne din egen mening kan den samlede KL-rapport findes her

Publiceret 11 November 2018 11:00