Debat Norddjurs: Hvad dækker 'fejlvurdering' over Jan Petersen?

Af
Karen Nørholm

Lyngdalvej 63

Grenaa:

"Kommentar til Aage Højbjergs indlæg om, hvad er der gået galt sådan helt præcist?

Ja, også jeg har savnet en forklaring fra vores borgmester Jan Petersen på, hvad der er gået galt i forhold til fejlvurderingen på 55 millioner kr. på arbejdsmarkedsområdet. Borgmesteren har forklaret det med vendinger som…

- En alt for stor fejlvurdering…

- De tekniske fejlvurderinger på arbejdsmarkedsområdet…

- Der er regnet og vurderet forkert i forhold til de realiteter som udviklingen på arbejdsmarkedet for alvor har vist i foråret…

- Lavt nede i førtidspension….-

Jan Petersen syntes, at ”vi borgere selvfølgelig har krav på at vide, hvordan det kan være gået så galt”, men vores viden bliver ikke større for han svarer: ”Det svar jeg bliver nødt til at give er, at nu skal vi sikre, at det her aldrig sker mere”.

Jeg har forsøgt at finde en forklaring på, hvad ”fejlvurdering” dækker over. Indtil nu er jeg er nået frem til, at alt for mange borger inden 2015 blev vurderet til kontanthjælp i stedet for førtidspension og flexjob. Fordi man har fejlvurderet i årene før 2015 stiger antallet af førtidspensionister og dem på flexjob i årene 2015-2018. Refusionsreglerne laves om med tilbagevirkende kraft til 2014, hvilket udløser en endnu større stigning i udbetalingerne.

Hvis jeg har misforstået det hele, håber jeg, at jeg og alle andre borgere i Norddjurs Kommunen kan få et klart svar på, hvad fejlvurdering dækker over."

Publiceret 18 September 2018 14:04