Debat Norddjurs: At være utryg borger i en utryg kommune er usundt i længden

Af
Jess Boye

Høbjerg:

"Kære politikere

Jeg er far til fire. Alle Mølleskolebørn. Den ældste er heldigvis så gammel, at hun går på gymnasiet og derfor friholdt jeres spareplaner - hvad angår skolestrukturen. De tre yngste derimod går stadig på Mølleskolen. Denne helt fantastiske rummelige og inkluderende skole med sunde elever og glade lærere, god økonomi og skøn atmosfære. Måske kommunens bedste og mest velfungerende folkeskole. Den skole som I vil lukke.

Men det er, som om I ikke har gjort jer tanker om, hvilke valgmuligheder det efterlader os forældre med. I har tydeligvis en simpel/naiv/arrogant? forestilling om, at I bare flytter vores børn til hhv. Vestreskole eller Toubroskolen. To pauvre valg, efter min mening. Den ene er et gigantisk apparat, i nedslidte vandskadede bygninger, med en masse vikardækning (som der i øvrigt er stop for). Det andet valg er en regulær dødssejler med et samlet elevtal svarende til en stor klasse, dårligt ry og karma, gamle bygninger, elevflugt og kommunens dyreste skole pr. elev. Så hvad får jer til at tro, at når I i jeres topmål af inkompetence vælger at lukke Mølleskolen, så tager jeg - som bekymret og omsorgsfuld forælder - til takke med de to muligheder!?

Som jeg ser det, er der to andre valg endnu (altså ud fra præmissen at I lukker Mølleskolen):

1) I lader os starte en friskole i Mølleskolens bygninger. Altså uden at lave flere benspænd for os. Det kræver blot, at I lejer bygningen ud til os. Og os, ja det er en stærk forældregruppe, der har lavet det indledende arbejde for at videreføre Mølleskolen - men det ved I allerede, tænker jeg.

2) Der er rigtig gode chancer for at hvis 1) ikke lader sig gøre, så vil vores valg være Rosmus skole. Også en landskole - tilmed med overbygningen bevaret, så vores børn slipper for endnu et skoleskifte. I skrivende stund har 126 elevers forældre givet deres positive tilsagn til det valg og skolelederen på Rosmus skole har sagt, at han tager imod alle møllebørn med åbne arme.

Begge alternativer betyder udgifter for kommunen – ikke besparelser. Ingen af delene skal I på nogen måde tolke som en trussel. Men I må forstå, at vi er enormt utrygge ved jeres forslag. Jeg ser det fx som en overhængende fare, at I om 2-3 år - når der jo igen fortsat skal spares - lukker Toubroskolen. Og hvor står vi så? I endnu et skoleskifte af vores børn! Det virker ikke til, at I har den betragtning med i jeres overvejelser. Derimod efterlader I os med et indtryk af, at I er i en fuldstændig blind overbevisning om, at Toubroskolen, Trustrup og letbanen bare er “the shit”. Men helt ærligt, “letbanen” er jo bare et andet ord for “et tog”. Et tog, der i mange år har kørt strækningen uden tilflytning til metropolen Trustrup. Og i det nye tog er der også sparet, for det har hverken wifi, toiletter, handicapvenlige forhold eller andet, der er en forbedring fra det gamle tog. Intet der gør det fordelagtigt at udnytte transporttiden til fx arbejde. Det er derimod dyrere at køre med.

Men jeg vil godt lige holde fast i den her utryghed, for det fornemmer jeg ikke, at I helt har forstået dybden af. Og den er stor. At være utryg borger i en utryg kommune, hvor kommunalrådet sejler, det er ikke et sundt sted at være. Og utrygheden startede med jeres amatøragtige budgetaftale. De tal er det jeres opgave at have styr på. Så er den ikke længere. Men intet ansvar er placeret, ingen konsekvens er demonstreret. Derimod er det Ulf Harbo fra Enhedslisten, der til borgermødet i Ørum må forklare os borgere, hvordan tingene hænger sammen, og hvordan underskuddet er generet over flere års manglende rettidig omhu. En forklaring som Jan ikke gav, selvom det bestemt burde være hans opgave. Så bliver jeg som borger da utrolig utryghed ved, at de samme inkompetente politikere nu skal sidde og komme med de rette løsninger og besparelser for at lukke et hul, som de selv har skabt. For hvis ikke I evner at se “the writing on the wall” rettidigt, hvordan pokker skal I så nu evne at føre os borgere og kommunen ud af denne ulykkelige situation? Jeg har personligt ikke meget tiltro eller tillid til jer. Og jeg finder det ironisk, at I understreger betydningen af at se de store visionære linjer i den nye skolestruktur, når det, jeg ser, er indavlet sognerådspolitik, hvor flere ledende kræfter i kommunalrådet blot tilsigter at “mele deres egen kage”.

Det er jo tydeligt, at alle disse spareforslag søges hastet igennem, for at undgå at komme under administration. Men måske det trods alt var den bedste løsning? Hvis I nu et øjeblik kan slippe jeres egen stolthed og indse, at der måske skal friske øjne til at se på sagen og træffes uvildige beslutninger. Beslutninger som også kommer til at gøre ondt på os borgere. Men trods alt professionelle beslutninger, der ikke er sovset ind i inkompetent kommunalrådspolitik. Tak."

Publiceret 18 September 2018 15:19