Debat Norddjurs: Inklusion og tidlig indsats – kan man tillade sig at spare lige netop her

Af
Karen Nørholm

Lyngdalvej 63

8500 Grenaa:

"At spare koster – på dette område koster det trivsel, ikke bare for de børn, der har brug for en ekstra indsats, men også for deres forældre og søskende, altså hele familien. Det koster personaletid, der skulle bruges på andre børn, det er altså ikke bare det enkelte barn det går ud over, men mange børn.

Når børn mistrives, går det ud over deres selvværd og evnen til at tilegne sig kundskaber og positive relationer til andre mennesker.

Hvilken betydning har det, at der er børn, som ikke får den nødvendige hjælp og støtte?

Lige her og nu sparer kommunen penge, men én ting er sikkert, det koster ekstra senere.

Teamet for inklusion og tidlig indsats har accepteret den første sparerunde, hvor børn hjemkaldes fra andre kommuner. Tro mig, det er en stor opgave de og personalet på institutionerne har påtager sig. At de så yderligere skal skæres med en tredjedel af personalet er helt urimeligt.

Pengene skal findes på en anden måde. Det mest indlysende er, at kassebeholdningen opbygges over flere år end foreslået. I 2015-16 og 17 har kommunen haft en kassebeholdning på omkring 150 -100 millioner kroner, kunne vi ikke nøjes med det de næste år. Der laves forhåbentlig ikke en fejl på 55 millioner igen? Da der også frem over er kalkuleret med en bufferpulje, skulle det være muligt, ikke igen at ramme de mest udsatte i vores kommune."

Publiceret 12 September 2018 15:00