Debat Norddjurs: Politikerne må selv til lommerne - det mangler bare

Af
Af pensionist Hanne Skovrup

Glatvedvej 42

8444 Balle:

"Med 10 års underskud i det kommunale budget og en mangel 115 mio./år skal og må der indføres et krav om økonomisk ansvarlighed, der skal ramme politikkerne personligt. Når et resultat rammer så skævt gennem flere år, når et budget ikke løbende bliver korrigeret, skal de ansvarlige politikkere betale i kroner og øre.

Der må trækkes i deres løn, bonusser, godtgørelser og andet bengnaveri, så vi, almindelige borgere, ikke – igen, står med håret i postkassen og følelsen af snyd, bedrag og usandheder.

Hvordan kan en borgmester love flere dyre anlægsarbejder og så efter valget chokeret opdage, at 10 års underskud skal betales tilbage?

Det er uforfalsket valgliderlighed.

Økonomisk ansvarlighed må være første prioritet, og har kommunalbestyrelsen ikke denne ansvarlighed, skal de betale af egen lomme. Længere er den ikke.

Indbyrdes kan de folkevalgte så skrive, hoppe og danse om, hvem der har ansvaret. Har man stemt for udgiften, fanger bordet.

Når økonomien ikke går som planlagt, kan der selvfølgelig være mange uforudsete forhindringer som Folketingets ændrede sociale refusionsregler på minus 40 mio., og selvfølgelig skal der være en tolerance. Politikkerne laver jo et kæmpe arbejde for manges vedkommende i fritiden. Men at gentage millionunderskud nu på 10. år vidner om lallende slaphed og mangel på fornuft.

Kommunens forvaltning er effektive til at trække i borgernes løn, når almindelige borgere skylder kommunen penge, måske er de ikke så effektive, når de opstiller budgettet. Så det er på tide med bøder til kommunalbestyrelsen for dårlig økonomisk ledelse.

Min opfordring er, at Norddjurs Kommune erkender sin inkompetence og betaler af egen lomme, og med tilbagevirkende kraft for de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er gået ud.

Dette kunne danne præcedens for andre kommuner til at indføre ligende økonomisk ansvarlighed.

En ganske enkel model går ud på, at hvis kasselikviditeten, opgjort under kassekreditreglen, er under f.eks. 2,500 kr. pr. indbygger koster det eksempelvis 20 – 30- 50 procent af vederlaget/lønnen/ bonussen som kommunalbestyrelsesmedlem eller borgmester.

Borgerne ville få styrket deres retsbevidsthed ganske betragteligt ved en sådan ordning.

Indlægget kan godt læses med en vis grad af humor. Jeg skyder med spredehagl og mangler sikkert indsigt, men kommunalbestyrelsen skal betale med egne penge på en eller anden måde. 10 klip i kørekortet går jo ikke."

Publiceret 08 August 2018 09:14

SENESTE TV